AB PROJESİ KAPSAMINDA PROJE ASİSTANI İSTİHDAM DUYURUSU

AB PROJESİ KAPSAMINDA PROJE ASİSTANI İSTİHDAM DUYURUSU

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (ABDİGM), Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı kapsamındaki Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) prosedürlerine ilişkin faaliyetlerde çalıştırmak üzere 1 (bir) adet proje asistanı istihdam edecektir.

1.       ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Proje asistanlığı için aranan nitelikler aşağıdaki gibidir:

·         Üniversitelerin en az iki yıllık bölümlerinden mezun olmak,

·         En az iki yıl ofis tecrübesi olması,

·         Ekip çalışmasına uyumluluk,

·         Çok iyi düzeyde İngilizce konuşma ve yazma becerisi,

·         MS Office uygulamalarını çok iyi düzeyde kullanma becerisi,

·         Gelişmiş raporlama becerisi,

·         Ayrıca yönetime aktif destek sağlamalı, IPA Biriminin gizlilik şartlarına uymalıdır.

2.       İSTİHDAM KOŞULLARI

Çalışma yeri, Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. Km No:278 Çankaya/Ankara adresli, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’dür. Tam zamanlı olarak istihdam edilecek proje asistanının esnek çalışma saatlerine uyum göstermesi beklenmektedir.

Süreli iş sözleşmesi altında AB ve Türk mevzuatına uygun olarak 2 aylık deneme periyodu ve süre uzatımına da imkân verecek şekilde ilk etapta 12 aylık sözleşme imzalanacak olup, performans bazlı değerlendirme esas alınarak sözleşme süresi uzatılabilecektir.

 

3.       BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular, adaylarca; duyuru ekindeki CV formatı kullanılarak, İngilizce dilinde, isteklinin başvurma iradesini içerir nitelikte hazırlanacak elektronik postanın, Genel Müdürlüğün e-posta adresine (ab@csb.gov.tr) gönderilmesi şeklinde yapılacaktır.

4.       DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme sürecini takiben, ilk etapta ihtiyaç duyulan pozisyonlar için uygun bulunan adaylar Mayıs 2019 içerisinde mülakata çağırılacaklardır. Bakanlığımız ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımı ile İngilizce dilinde gerçekleştirilecek mülakat ve değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan adayların aynı ay veya takip eden ay içerisinde sözleşme imzalayarak işe başlaması hedeflenmektedir.

5.       SON BAŞVURU TARİHİ

İşbu istihdam duyurusu için son başvuru tarihi 15 Nisan 2019’dur. 

Duyuru Tarihi: 29.03.2019
HABERLER Tüm Haberler
DUYURULAR Tüm Duyurular
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr