AB PROJESİ KAPSAMINDA UZMAN İSTİHDAM DUYURUSU

AB PROJESİ KAPSAMINDA UZMAN İSTİHDAM DUYURUSU

Daha önceki tarihlerde internet sayfalarımızda yayınlanan iş ilanları iptal edilmiş olup geçerli olan son ilanımız aşağıdaki gibidir:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (ABDİD), Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı kapsamındaki Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) prosedürlerine ilişkin faaliyetlerde çalıştırmak üzere 3 (üç) adet uzman istihdam edecektir.


1.      ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte özel şartlar listesinde yer almaktadır.

 

2.      İSTİHDAM KOŞULLARI

Çalışma yeri, Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. Km No:278 Çankaya/Ankara adresli, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’dır. Tam zamanlı olarak istihdam edilecek uzmanların esnek çalışma saatlerine uyum göstermeleri beklenmektedir.

Süreli iş sözleşmesi altında AB ve Türk mevzuatına uygun olarak 2 aylık deneme periyodu ve süre uzatımına da imkân verecek şekilde ilk etapta 12 aylık sözleşme imzalanacak olup, performans bazlı değerlendirme esas alınarak sözleşme süresi uzatılabilecektir.

 

3.      BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurular, adaylarca; duyuru ekindeki CV formatı kullanılarak, İngilizce dilinde, isteklinin başvurma iradesini ve başvuruda bulunulacak pozisyona ilişkin referans kodunu içerir nitelikte hazırlanacak elektronik postanın, Başkanlığın e-posta adresine (ab@csb.gov.tr) gönderilmesi şeklinde yapılacaktır. Adayların birden fazla pozisyon için başvuruda bulunma hakkı saklıdır.


4.      DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme sürecini takiben, ilk etapta ihtiyaç duyulan pozisyonlar için uygun bulunan adaylar Kasım 2018 içerisinde mülakata çağırılacaklardır. Bakanlığımız ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımı ile İngilizce dilinde gerçekleştirilecek mülakat ve değerlendirme süreci sonucunda başarılı bulunan adayların aynı ay veya takip eden ay içerisinde sözleşme imzalayarak işe başlaması hedeflenmektedir.

 

5.      SON BAŞVURU TARİHİ

İşbu istihdam duyurusu için son başvuru tarihi 29 Ekim 2018’dir.

Her bir pozisyon için adaylarda aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

 

6.      ÖZEL ŞARTLAR (POZİSYON REFERANS LİSTESİ)

 

6.1.            Kıdemli Teknik Uzman (Referans Kodu: TE) (1 kişi)

·      Üniversitelerin inşaat, çevre, kimya veya makine mühendisliği bölümlerinden mezun olmak, tercihen bu alanlarda yüksek lisans, işletme yüksek lisansı (MBA) ve/veya doktora derecesine sahip olmak,

·      Çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi,

·      Asgari 15 yıllık mesleki deneyim

·      Su ve atıksu sektörlerinde asgari 10 yıllık deneyim,

·      Tercihen atıksu arıtma tesislerinin proses tasarımı, hesaplamaları ve inşaatında asgari 5 yıllık deneyim,

·      Tercihen anaerobik çamur çürütücü tasarımı/işletilmesi/inşaatı çalışmalarında asgari 3 yıllık deneyim,

·      Tercihen atıksu arıtma tesisi inşaatı çalışmalarında asgari 5 yıllık deneyim,

·      Tercihen atıksu arıtma tesisi işletmesinde deneyim sahibi olmak,

·      Tercihen, PRAG prosedürlerine ilişkin yeterli bilgi düzeyi

·      Tercihen FIDIC (sarı/kırmızı kitap) sözleşme kurallarına göre yönetilmiş altyapı projelerinde inşaat kontrolörlüğü alanında deneyim şartları aranmaktadır.

 

6.2.Sözleşme Yönetimi Uzmanı (Referans Kodu: CE) (2 kişi)

·      Üniversitelerin lisans programlarından mezun olmak,

·      Asgari 3 yıllık mesleki deneyim,

·      Çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi,

·      AB ve ulusal çevre mevzuatına ilişkin yeterli bilgi düzeyi,

·      Uluslararası projelerin ve sözleşmelerin yönetimine ilişkin deneyim, 

·      Tercihen kapasite geliştirme ve/veya teknik yardım sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin asgari 3 yıllık deneyim,

·      Tercihen AB tarafından finanse edilen projelere ilişkin asgari 3 yıllık deneyim,

·      Tercihen hibe projesi yönetimi konusunda deneyim,

·      Tercihen AB Operasyonel Programlarının program otoritelerinde iş deneyimi,  

·      PRAG prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmak şartları aranmaktadır.

Duyuru Tarihi: 12.10.2018
Ekler
HABERLER Tüm Haberler
DUYURULAR Tüm Duyurular
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr