ÇİSOP
Çevre ve İklim Eylemi Sektörel Operasyonel Programı'nın (ÇİSOP) genel amacı – (Çevre Operasyonel Programı’nın (ÇOP) devamıdır)  – aşağıdaki alanlarda iyileştirme sağlamaktır: 

a) Vatandaşların çevresel altyapıya erişimini arttırarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek,
b) Doğayı toplum yararına korumak,
c) İklim değişikliğinin hafifletilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerine direncin artırılması ile ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak iklim değişikliğinin etkisini arttırmak. 

ÇİSOP'un 3 ana Eylemi aşağıdaki gibidir:

Eylem 1 – Su
Eylem 2 – Atık
Eylem 3- Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi 
ÇİSOP'un beklenen sonuçları şöyledir:

  • Nüfusun AB standartlarında iyileştirilmiş içme suyu temini, atıksu arıtma ve katı atık yönetimi altyapısından faydalanması;
  • İklim eylemi, hava kalitesi, sivil koruma, deniz çevresi, yatay mevzuat ve doğanın korunması alanlarında yasama reformu ve kapasite geliştirmenin ilerlemesi;
  • Hafifletme politikalarının tasarlanması ve uygulanması ile izlenmesinde kapasite güçlendirme sağlanarak, hassas ekonomik sektörlerin ve iklim değişikliğine yönelik altyapıların esnekliğinin artırılması.
 
Programın dolaylı etkileri, bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi ve geri dönüşüm, yenilikçi enerji üretimi, turizm ve dinlenme gibi yeni istihdam fırsatlarının teşvik edilmesi olacaktır. Bu sayede, kritik çevre koruma ve iklim değişikliği, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceği teşvik edecektir.
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr