ÇOP
IPA’nın üçüncü bileşenine (Bölgesel Kalkınma) dahil olan Çevre Operasyonel Programı’nın (ÇOP) genel hedefleri şunları iyileştirmek içindir:

(a) çevre koruma ,
(b) nüfusun hayat standartları,
(c) içme suyuna erişim, atıksu arıtma ve entegre katı atık hizmetleri 
(d) kapasite ve yönetişim.

ÇOP özellikle su, atıksu ve katı atık yönetimi için temel çevre altyapısını geliştirmeye ve iyileştirmeye odaklanmaktadır. Aşağıdaki öncelikler ve tedbirler doğrultusunda uygulanmaktadır:

  • Öncelik 1: Geliştirilmiş su temini, kanalizasyon ve atıksu arıtma hizmetleri
  • Öncelik 2: Geliştirilmiş entegre katı atık yönetimi
  • Öncelik 3: Teknik Yardım (TA).

ÇOP'un başlıca yararlanıcıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler, bölgesel dernekler, su temini ve kanalizasyon şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarıdır. ÇOP'un uygulanması da tüm Türkiye nüfusunun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. 

ÇOP'un uygulanması ile bölgedeki ekonomik faaliyetlerin canlandırılması ve geri dönüşüm, yenilikçi enerji üretimi, turizm ve rekreasyon gibi yeni istihdam fırsatlarının teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede, hayati çevresel koruma, daha sağlıklı ve daha güvenli bir gelecek yaratmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ile birlikte ele alınır.

IPA 2007-2013 uygulaması halen devam etmekte olup, sözleşmeler Kasım 2017'ye kadar tamamlanacaktır.
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr