“Altı Havza İçin Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması” projemizin “Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı kapsamında yer alan “Altı Havza İçin Nehir Havzası Yönetim Planlarının Hazırlanması” projemizin “Başlangıç Toplantısı (kick-off)” 18 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Nihai faydalanıcısı  Tarım ve Orman Bakanlığı/Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün olduğu projenin bütçesi 6.915.500 Avro olup uygulama süresi 42 aydır.

Projenin maksadı Çevre ve İklim Değişikliği faslı kapanış kriterlerinden birisi olan ve tüm havzalarında tamamlanması hedeflenen Nehir Havza Yönetim Planlarının Su Çerçeve Direktifi uyarınca hazırlanmasında ülkemizin kapasitesinin artırılmasıdır ve proje Antalya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızılırmak ve Marmara havzalarını içermektedir. Projenin nihai hedefi ise; Su Çerçeve Direktifi ve kardeş direktiflerinin uygulanması ile havzalarda iyi su durumuna erişilmesidir. Projeden beklenen 5 temel sonuç söz konusudur:

 1-6 Havzada NHYP hazırlanarak “iyi su durumu”na ulaşılması ve Çevre ve İklim Değişikliği faslının gerekliliklerinin karşılanmasına katkı sağlanması

2- 6 Havzada Sektörel Su Tahsis Planlarının hazırlanarak su ile ilgili her sektörde su talebinin karşılanmasını sağlanması

3- Sektörel Su Tahsis Planlarının uygulanmasında mevcut kurumsal yapının ve mevzuatın güçlendirilmesi

4- Kurumsal ve yerel kapasitenin geliştirilmesi

5- Doğu Akdeniz Havzasında Çevresel Kalite Standardının uygulanmasında çevresel ve sağlık etkilerinin tespit edilmesi


Haber Tarihi: 18.10.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr