IPA-II Dönemi Çevre Altyapı Yatırım Projesi Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Sahil Şeridi Atıksu Kolektör Projesinin Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

IPA-II dönemi ‘Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 1. Eylemi olan Su’yun altında yer alan, Nihai Faydalanıcısı Sivas Belediyesi olan Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Sahil Şeridi Atıksu Kolektör Projesi’nin başlangıç toplantısı 22 Eylül 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle Genel Müdürümüz ve aynı zamanda Bakanlığımız IPA Program Otoritesi Başkanı Sn. M. Bülent ÜNCÜ, Sivas Belediye Başkanı Sn. Hilmi BİLGİN, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Elif ÖZDEN, sözleşme makamı ve ilgili müteahhit ve müşavir şirket temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında;

•           Sivas şehrimizden geçen Kızılırmak nehrinin sağ ve sol sahil şeridinde toplam uzunluğu 31 km olacak ve 300mm ile 1600mm çapları arasında değişen atıksu kolektör hatları tesis edilecektir.

•           Bunun yanısıra yaklaşık 1,3 km uzunluğunda basınçlı atıksu terfi hattı ile 3 adet atıksu terfi merkezi inşa edilecektir.

Projenin hayata geçirilmesi ile şehirleşme nedeniyle artan atıksu altyapı ihtiyaçlarının karşılanması, hizmet kalitesinin AB standartlarına yükseltilmesi, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanması ve projenin nihai faydalanıcı olan Sivas Belediyemizin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje; Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Sahil Şeridi Atıksu Kolektör Projesi Teknik Yardım ve Müşavirlik Sözleşmesi ile Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Sahil Şeridi Atıksu Kolektör Projesi Yapım İşi Sözleşmesi olmak üzere iki bileşenden oluşmakta olup toplam yatırım tutarı yaklaşık 10,2 milyon Avro’dur.

Haber Tarihi: 22.09.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr