AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Görev Değişimi

Yaklaşık 2 yıldır Bakanlığımız IPA Program Otoritesi Başkanı olarak görev yapan AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Mehrali ECER 21/7/2020 tarihi itibarı ile Bakanlığımız ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı Sayın M. Bülent ÜNCÜ aynı tarih itibarı ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve aynı zamanda Bakanlığımız IPA Program Otoritesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Haber Tarihi: 21.07.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr