CITYAIR Projesi Kapsamında “Emisyon Envanteri Çalıştayı” Sinop’ta Gerçekleştirildi

CITYAIR Türkiye’deki Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Projesi’nin ''Emisyon Envanteri Çalıştayı" kapsamında; 4-6 Şubat tarihleri arasında Ordu, Giresun, Sivas, Tokat, Samsun, Çorum, Amasya illerinden oluşan projenin Kuzey Anadolu Bölgesi şehirlerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri, Belediyeler, İmar ve Şehircilik il müdürlükleri, Su ve Kanalizyon il müdürlükleri, Temizlik İşleri il müdürlükleri, Temiz Hava Merkezleri, Tarım ve Orman il müdürlükleri, Kara Yolları bölge müdürlükleri ile Sinop'ta toplanılmıştır.

3 gün süren calıştaylar boyunca bu illerin hava kalitesi profilleri hakkında görüş alışverişleri yapılmıştır. Bu illerin temiz hava eylem planları revizyonu sonuçları üzerine interaktif oturumlar gerçekleştirilmiştir. Hava kalitesi farkındalık anketi katılımcılara uygulanmış ve emisyon envanteri uygulama çalışmalarının sunumları yapılmıştır. Ayrıca Avrupa'daki şehirlerden hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik örnek uygulamalar, eylemler ve hava kalitesinin iyileştirilmesi için finansal destek mekanizmalarından örnekler sunulmuştur.

Haber Tarihi: 06.02.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr