IPA- II Dönemi Çevre Altyapı Projelerimizden Bandırma Entegre Su Projesine Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 1. Eylemi olan Su ’yun altında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile uygulama aşaması devam eden Bandırma Entegre Su Projesine; Nihai faydalanıcı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcileri (PIU), müşavir, yüklenici firma temsilcileri ve sözleşme makamının katılımıyla 23-24.06.2021 tarihlerinde 3. Proje Yönlendirme Komite Toplantısı, 8. Aylık İlerleme Toplantısı ve saha ziyareti gerçekleştirildi.Proje kapsamında; 7500 metre içme suyu iletim hattı ve ilgili hatların inşaatı, 2 adet 5000 m3 ve 1 adet 10.000 m3 içme suyu deposu inşaatı, merkez içme suyu pompa istasyonunun inşaatı, 3 adet su deposu (100. Yıl, Çınarlı, Kartalçeşme) için debimetrelerin temini ve montajı, İçme suyu temini için As-Built Planların hazırlanması, 6,3 km kanalizasyon ana ve yan kollektörlerin inşaatı, Yeni Bandırma Küçük Sanayi Sitesi atıksu pompa istasyonun inşaatı, Örnek Küçük Sanayi Sitesi atıksu pompa istasyonun elektrik ekipmanlarının rehabilitasyonu, 8 km kanalizasyon hattı inşaatı,  İki adet paket atıksu pompa istasyonu montajı ve inşaatı, Su depoları ve pompa istasyonları için otomasyon sistemlerinin montajı yer almaktadır.

Toplantıda tarafların katılımıyla inşaatın fiziksel ilerlemesi ve proje genel ilerlemesi incelenmiştir. Yapım işinde fiziksel ilerleme 61% mertebesinde olup, teknik müşavirlik ve kapasite geliştirme işleri devam etmektedir.

Haber Tarihi: 24.06.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr