IPA- II Dönemi Çevre Altyapı Projelerimizden Bismil Atıksu Projesine Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 1. Eylemi olan Su ’yun altında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile uygulama aşaması devam eden Bismil Atıksu Projesine; Nihai faydalanıcı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcileri (PIU), Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi Sn. Cenk YILMAZER, müşavir, yüklenici firma temsilcileri ve sözleşme makamının katılımıyla 16-17.06.2021 tarihlerinde 8. Aylık İlerleme Toplantısı ve saha ziyareti gerçekleştirildi.

Proje kapsamında; azot ve fosfor giderimi için aktif çamur prosesi olan yaklaşık 12.500 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi, 25 km atıksu şebekesi ve kolektörü ile yaklaşık 500 menhol ve 470 parsel menhol yapımının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yapım işinde fiziksel ilerleme 30% mertebesinde olup, teknik müşavirlik ve kapasite geliştirme işleri devam etmektedir.

Haber Tarihi: 17.06.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr