IPA-II Dönemi “ Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Adaptasyonunda AFAD’ın Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Destek” Projesinin Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

IPA-2 dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim’in altında yer alan, nihai faydalanıcısı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olan ve yaklaşık 3 milyon Avro’luk proje bedeline sahip “Türkiye'de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Adaptasyonunda AFAD’ın Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Destek” projesinin başlangıç toplantısı; Genel Müdürümüz ve Bakanlığımız IPA Program Otoritesi Başkanı Sn. Mehrali ECER, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Sn. Abdulkadir TEZCAN, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Alper ACAR, sözleşme makamı ve ilgili müşavir şirket temsilcilerinin katılımıyla 22/6/2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Olası afet risklerinin belirlemek, kayıpların azaltılması için bulgulardan yaralanmak ve; AB ve uluslararası politikalar doğrultusunda teknik, finansal ve planlama seçenekleri geliştirerek iklim değişikliğine uyum kapasitesini ve paydaşların direncini arttırmanın amaçlandığı proje ile;

- AFAD’da, iklim değişikliği kaynaklı afetlere (İDKA) ilişkin, olası afet ve risklerinin ve adaptasyon kapasitesinin belirlenmesi için gerekli teknik ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulması,

- Seçilen pilot bölgelerde, iklim değişikliği kaynaklı afetleri yönetmek ve adapte olmak üzere yerel eylem planlarının hazırlanması için yerel kapasitenin ve halkın farkındalığının artması,

- Adaptasyon önlemleri dâhil olmak üzere iklim değişikliği riskleri ve afetleri hakkında kamu anlayışının ve farkındalığının artması hedeflenmektedir.

Haber Tarihi: 22.06.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr