IPA-II Dönemi “Entegre Kirlilik Koruma ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi Projesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

IPA-2 dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim’in altında yer alan, nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı olan ve 4,5 milyon Avro’luk proje bedeline sahip “Entegre Kirlilik Koruma ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi Projesi (DIES)” projesinin başlangıç toplantısı; Genel Müdürümüz ve Bakanlığımız IPA Program Otoritesi Başkanı Sn. M. Bülent ÜNCÜ, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Kalitesi Yönetimi Daire Başkanı Sn. Nazan ÖZYÜREK, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Özge GÖKÇE AKTAŞ, sözleşme makamı ve ilgili müşavir şirket temsilcilerinin katılımıyla 27/7/2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Projenin amacı; Türkiye'de IPPC yaklaşımının AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi doğrultusunda etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik yetkili makamların teknik ve kurumsal kapasitelerinin arttırılması olup, IPPC yaklaşımının uygulanması için teknik kapasite, altyapı kapasitesi, kurumsal kapasite geliştirmek ve farkındalığı artırmak için teknik yardım verilmesi hedeflenmiştir.

Haber Tarihi: 27.07.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr