IPA-II Dönemi “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’de Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planın Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi” Projesinin Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

IPA-2 dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim’in altında yer alan, nihai faydalanıcısı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olan ve 2,5 milyon Avro’luk proje bedeline sahip “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’de Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planın Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi” projesinin başlangıç toplantısı; Daire Başkanımız ve Bakanlığımız IPA Direktörü Sn. Dr. İsmail Raci BAYER, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kıdemli Program Yöneticisi Sn. Erdem İSMETOĞLU, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Özge GÖKÇE AKTAŞ, AB Başkanlığı, sözleşme makamı ve ilgili müşavir şirket temsilcilerinin katılımıyla 16/9/2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ile;

- Türkiye, nesli tükenmekte olan türlerin korunması için özellikle 21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/AET sayılı Konsey Direktifi Ek II'de listelenen öncelikli türler için diğer birçok yöntemi içeren Türler Eylem Planlarını ve Ulusal Türleri Koruma Stratejisini hazırlayacaktır.

- Doğal habitatlar, yabani fauna ve flora ile 30 Kasım 2009 tarihli yabani kuşların korunması hakkındaki 2009/147/EC sayılı Konsey Direktifi ile operasyon, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yardımcı olacak ve bu proje nesli tükenmekte olan türler açısından ülkemize katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır.

Haber Tarihi: 16.09.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr