IPA-II Dönemi ÇİSOP Kapsamındaki Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi ve KASMİB Entegre Katı Atık Projelerine Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın; 1. Eylemi olan Su’yun altında yer alan Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ve 2. Eylemi Atık’ın altında yer alan KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projelerine Program Otoritesi Başkanı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür V. Sn. M. Bülent ÜNCÜ ve IPA Direktörü AB Mali Yardımları Daire Başkanı Sn. Dr. İ. Raci BAYER ile Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet YURT, Kastamonu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sn. Oktay MARŞAP, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Sn. Ümit GÜLER, Fen İşleri Müdürü Sn. Necdet KARAHASNOĞLU, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Müdürü Sn. Adnan TOT, proje uygulama birimi, yüklenici firma ve müşavir temsilcilerinin katılımıyla saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında; 31.978 m3/gün kapasiteli (155.790 kişinin atıksuyunu arıtabilecek) arıtma tesisi inşaa edilmektedir. Yapım işinde fiziksel ilerleme 20% mertebesinde olup teknik müşavirlik işinde şu ana kadar 26 eğitim tamamlanmıştır.

KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında; mevcut Kastamonu Düzenli Depolama Sahası sınırları içinde konut bulunan bir sızıntı suyu arıtma tesisinin (120 m3/d) inşaatı, Kastamonu'daki beş Çöp Alanının ilgili tüm altyapısıyla yerinde rehabilitasyonu, Taşköprü, Tosya, İnebolu ve Seydiler ve 10 Çöp Sahası atıklarının bu 5 Çöp Sahası'na aktarılması faaliyetleri hedeflenmektedir.

Haber Tarihi: 09.10.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr