IPA-II Dönemi KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinin Başlangıç Toplantısı Gerçekleştirildi

IPA-II dönemi ‘Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 2. Eylemi olan Atık’ın altında yer alan, Nihai Faydalanıcısı Kastamonu Mahalli İdareleri Birliği olan KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi’nin başlangıç toplantısı 14 Ağustos 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle Genel Müdürümüz ve aynı zamanda Bakanlığımız IPA Program Otoritesi Başkanı Sn. M. Bülent ÜNCÜ, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Müdürü Sn. Adnan TOT, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Elif Ceyda ÖZDEN, sözleşme makamı ve ilgili müteahhit ve müşavir şirket temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Proje ile yer altı sularının çöp suyu sızıntı suları ile kirlenmesinin önlenmesi, vahşi çöp depolama sahalarının rehabilite edilerek sera gazı salınımı gibi çevreye olan zararlarının minimize edilmesi, tedarik edilecek ekipmanlarla hali hazırda mevcut olan düzenli depolama sahasının işletilmesi, çöplerin toplanması vb. işler için gerekli ekipmanların tedariki, KASMİB uhdesinde yapılacak geri dönüşüm tesisleri ile çöplerden geri kazanılabilecek malzemelerin ekonomiye geri kazandırılması; özetle Kastamonu halkına Avrupa Birliği standartlarında sürdürülebilir katı atık yönetimi hizmetlerinin sağlanması ve bu sayede oluşan çöplerin doğaya verdiği zararın ve halk sağlığını tehdit eden unsurların asgari düzeye indirilmesi planlanmaktadır.

Haber Tarihi: 14.08.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr