IPA II Döneminin İlk Geçici Kabulü KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Kapsamında Gerçekleştirildi

IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın (ÇİSOP) 2. Eylemi olan Atık’ın altında yer alan KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamındaki Yapım İşi sözleşmesinin geçici kabulü 12/11/2021 tarihinde projenin nihai faydalanıcısı, müşavir ve yüklenici firma ile sözleşme makamı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Operasyonel programın ilk geçici kabulü gerçekleştirilmiş olan sözleşme kapsamında; 15 adet vahşi çöp depolama sahası rehabilite edilmiş ve çöp sızıntı suyu arıtma tesisi inşa edilmiştir. Projenin nihai faydalanıcısı olan Kastamonu Yerel Yönetimler Birliği’ne (KASMİB) devredilmiş olan yapım işinin bir yıllık kusur bildirim süreci başlamıştır. 

Haber Tarihi: 12.11.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr