Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Çevrimiçi Toplantısı Gerçekleştirildi

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı başkanlığında ilgili Bakanlıklar ve kurumlarımızın üst düzey yetkililerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Sayın Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR ve Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Sayın Mehrali ECER katılım sağladı.

Söz konusu toplantı Türkiye – AB mali işbirliği sürecinin eşgüdümü, izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında, AB’den sağlanan fonların etkin, amacına uygun ve zamanında kullanımının teminine yönelik kararlar almak amacıyla gerçekleştirildi. Kurumlarla yakın işbirliğinde başlatılmış olan Katılım Öncesi Yardım Aracının 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine (IPA-III) ilişkin programlama süreçleri ve Birlik Programları hakkında katılımcılara bilgi sunulan toplantıda ayrıca, IPA-II Döneminin (2014-2020) uygulama süreci de ilgili kurumların katkılarıyla etraflıca ele alındı.

Haber Tarihi: 07.07.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr