REACH Yönetmeliği Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerinin Yürütülmesi Teknik Yardım Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi

IPA-2 dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim’in altında yer alan; Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasalların Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın desteği ile uygulanmaya başlayan ve 1,5 milyon Avro’luk proje bedeline sahip “REACH Yönetmeliği Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmelerinin Yürütülmesi Teknik Yardım”  projesinin açılışı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de insan sağlığının ve çevrenin korunmasını geliştirmek için AB REACH yönetmeliğinin etkin ve tam olarak kullanımının desteklenmesinin amaçlandığı proje ile;

- İlgili kurumlardaki başlıca grupların ve karar alıcıların kapasitesinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

- Var olan kimyasal kayıt sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Haber Tarihi: 08.01.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr