Reach Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi İçin Teknik Destek Projesinin Kapanışı Gerçekleştirildi

IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi olan Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilerek yürütülmüş olan “REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesinin Yürütülmesi için Teknik Destek Projesi”nin kapanışı Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplam 1,5 milyon Avro bütçeli ve 24 ay süreli, nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı olan projenin amacı; AB-REACH Tüzüğü kapsamında devlet ve sanayi kuruluşlarının Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri konusunda mevcut kapasitesinin güçlendirilmesi ve kimyasal yönetiminin iyileştirilmesiydi. Yüklenici, eğitim ve dağıtım seminerleri düzenlemiş ve güvenlik değerlendirme aracını mevcut Kimyasal Kayıt Sistemine entegre etmiştir.

Proje kapsamında;

- Eğitim ihtiyaçları değerlendirilmiştir,

- Eğitim programları organize edilmiş ve eğitim verebilecek personel yetiştirilmiştir,

- Farklı şehirlerde bölgesel otoriteler ve sanayi sektörü için seminerler düzenlenmiştir,

- Kimyasal kayıt sistemi formatı son IUCLID versiyonuna göre güncellenmiştir,

- CHESAR aracı kimyasal kayıt sistemine eklenmiştir,

- Avrupa Kimyasallar Ajansı‘nın (ECHA) kimyasalların güvenlik değerlendirmesi talimatnamesi Türkçe’ye çevrilerek, yeni bir kimyasallar kayıt sistemi ve CHESAR aracı (kimyasalların güvenlik değerlendirmesi ve raporlaması) talimatnamesi oluşturulmuş, sanayinin kullanımına sunulmuş, KKS kullanımını anlatan kısa yönlendirme videoları hazırlanmıştır.


Haber Tarihi: 26.10.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr