Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi

IPA-2 dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi ‘Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim’in altında yer alan; Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının  (UNDP) aracılığı ile uygulanmaya başlayan ve 11 milyon Avro’luk proje bedeline sahip “Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nin açılışı gerçekleştirilmiştir.

Proje ile Türkiye'de uyum faaliyetlerini güçlendirerek sektörlerin ve kentlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı direncinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Projenin genel hedefi, özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasıdır.

Bu projenin özel amacı;

(i)            ulusal iklim değişikliğine uyum politikaları için daha iyi karar verme araçları oluşturarak

(ii)          kentsel uyum planlama çözümleri sunarak (kentsel uyum stratejileri ve eylem planları),

(iii)         AB ve uluslararası toplumla iklim değişikliğine uyum için kapasite geliştirme ve ağ oluşturma faaliyetlerinde bulunarak

(iv)         iklim değişikliğine uyum eylemini uygulamak için bir “uyum hibe programı” dahilinde politika, teknik ve işlevsel referans çizgileri geliştirerek Türkiye'de iklim değişikliğine uyum için uygun bir ortam oluşturmaktır.

Öngörülen proje çıktıları;

(v)          İklime dayanıklı sürdürülebilir kalkınma için daha iyi karar verme araçları geliştirilmesi,

(vi)         Kentsel alanlarda uyum ve esneklik planlaması geliştirmek,

(vii)        İklim değişikliğine uyum eylemi için kapasite geliştirmek,

(viii)       hibe programı ile iklim değişikliğine uyum konusunda işlevsel kapasitenin geliştirilmesidir.

Haber Tarihi: 26.02.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr