IPA

IPA I

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Avrupa Komisyonu tarafından 2007-2013 dönemi için AB aday ülkelerindeki ("genişleme ülkeleri") reformların desteklenmesi için finansal ve teknik yardım sağlamak üzere tasarlanmıştır.

2007-2013 dönemi için IPA I bütçesi yaklaşık 11.5 milyar Avro’dur. Bu tutarın 4.8 milyar Avro'luk kısmı Türkiye'ye, 605 milyon Avro'luk kısmı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilmiştir. 

AB'ye katılım öncesi fonlar, hem genişleme ülkelerinin hem de AB'nin geleceğinde sağlam bir yatırımdır. Bu fonlar, yararlanıcıların siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştirmelerine yardım ederek onları AB üyeliği ile birlikte gelen ilgili hak ve yükümlülüklere hazırlamaktadır. Katılım öncesi fonlar, ayrıca, AB'nin sürdürülebilir ekonomik iyileşme, enerji arzı, ulaşım, çevre ve iklim değişikliği vb. konularda kendi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. 

IPA, beş farklı bileşenden oluşur:

  1. Geçiş dönemi ve kurumsallaşma desteği
  2. Sınır ötesi işbirliği (AB Üye Ülkeleri ve IPA'ya uygun diğer ülkelerle birlikte);
  3. Bölgesel kalkınma (ulaştırma, çevre, bölgesel ve ekonomik kalkınma);
  4. İnsan kaynakları (İnsan sermayesinin güçlendirilmesi ve dışlanma ile mücadele);
  5. Kırsal kalkınma.


IPA II

IPA II, halihazırda IPA tarafından elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. Faydalanıcılarla ortaklaşa hazırlanan IPA II, 2014-2020 dönemi için katılım öncesi yardım sağlamak için yeni bir çerçeve oluşturdu.

IPA II kapsamındaki mali yardım, 2014-2020 dönemi için 11,7 milyar Avro (Türkiye'ye 4.4 milyar € tahsis edilmiş ve 644 milyon € Çevre ve İklim Eylemi için ayrılmıştır) tutarındadır ve aşağıdaki dört (4) spesifik hedefe sahiptir:

(a) siyasi reformların desteklenmesi
(b) ekonomik, sosyal ve bölgesel gelişmenin desteklenmesi 
(c) Yararlanıcı ülkenin, AB üyeliğinden kaynaklanan gelecekteki tüm yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesini güçlendirerek, AB müktesebatıyla (AB üyesi ülkeleri bağlayan ortak hak ve yükümlülükler organı) uyumlu hale getirilmesi. 
(d) Bölgesel entegrasyonun ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi.

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr