Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür V. M. Bülent ÜNCÜ

M. Bülent ÜNCÜ

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü V.

 Program Otoritesi Başkanı


Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

1989 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans ve 1999 yılında TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur.

Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama (TAU) Genel Müdürlüğünde Şehir Plancısı kadrosunda memuriyete başlamıştır.

2004-2011 yılları arasında Şube Müdürü olarak görev yapmış olup, 2011 yılı Ağustos ayı itibarı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı olarak göreve başlamıştır.

2007-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.

2013 yılının ikinci yarısında yaklaşık 6 ay süre ile Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra Strateji Geliştirme Başkanlığındaki Daire Başkanlığı görevine geri dönmüştür.

21 Temmuz 2020 tarihli ve 153019 sayılı Bakan Oluru ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı IPA Program Otoritesi Başkanlığı (HOS) görevini üstlenmiştir.  

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr