AB Mali Yardımları Dairesi Başkanı IPA Direktörü Dr. İsmail Raci BAYER

İnşaat Yüksek Mühendisi

Dr. İsmail Raci BAYER

AB Mali Yardımları Daire Başkanı

 

Beypazarı nüfusuna kayıtlı olup, 1977 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk yabancı dil yeterlilik belgesini 1993 yılında İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nden almıştır. 1996 yılı öğrenci seçme sınavında yaklaşık 1 milyon aday arasından Türkiye 760 ıncısı olarak kazandığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden şeref listesine layık görülerek, 2001 yılında lisans derecesiyle mezun olmuştur. Aynı yıl mezun olduğu bölümün Yapı Malzemeleri Laboratuvarında Araştırma Görevlisi olarak iş hayatına başlamış ve 2004 yılında bu anabilim dalında yüksek lisans derecesini alarak doktora öğrenimine başlamıştır. Doktora derslerini ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ders Performans Ödülüne layık görülerek tamamlamış olup, doktora tezini ise Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İlhami DEMİR danışmanlığında tamamlamıştır.

2008 yılında akademik kadrodan ayrılarak mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında ‘İnşaat Yüksek Mühendisi’ unvanıyla göreve başlamıştır. 2011 yılı içerisinde, bağlı bulunduğu Daire Başkanının Milletvekili Aday Adayı olması üzerine, bir süre Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığına vekâlet etmiştir.

04/06/2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Mesleki Düzenleme ve İzleme Daire Başkanlığına atanmış olup, bu görevi 6 ay süreyle yürüttükten sonra Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanlığına terfi etmiştir. 17 ay süreyle yürüttüğü bu görevi esnasında yaklaşık 100 milyon Avro tutarında AB hibesi yerel yönetimlerimizin içme suyu temini, atıksu arıtma ve katı atık bertaraf gibi çevre altyapı yatırım ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmıştır.

27/05/2014 tarihinde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Riskli Yapılar Daire Başkanı olarak görevlendirilmiş olup, 26 ay süreyle yürüttüğü bu görevi esnasında da; riskli yapı tespiti yapmak üzere Ülke genelinde 361 adet kurum ve kuruluş lisanslandırılmış, 262 bin 409 bağımsız bölüm içeren 85 bin 748 adet yapı için ‘riskli yapı tespiti’ yaptırılmış ve 141 bin 522 bağımsız bölüm içeren 50 bin 985 adet riskli yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir. 01/08/2016 tarihinde aynı genel müdürlükte bu kez Dönüşüm Alanları Daire Başkanı olarak görevlendirilmiş olup, 4 buçuk ay süreyle yürüttüğü bu görevi esnasında ise; 7 farklı ilimizde toplam büyüklüğü 3 bin hektarın üzerinde 8 adet riskli alan ve 10 farklı ilimizde toplam büyüklüğü 2 bin hektara yakın 19 adet kentsel dönüşüm gelişim proje alanı ilan edilmiş, 8 adet riskli alan ve 2 adet kentsel dönüşüm gelişim proje alanı teklifi Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere Başbakanlığa iletilmiştir.

Bakanlık Makamı’nın teklifi ve Avrupa Konseyi’nin kabûlü ile 01/04/2015 - 31/03/2018 dönemi için Türkiye Cumhuriyetini temsilen; Avrupa Konseyi binalarının imar, dönüşüm ve bakımlarının teknik ve mali boyutları hakkında görüş sağlayan ve üye ülkelerden gelen bağımsız uzmanlardan oluşan Yapı Uzmanları Komitesi (Ad hoc Committee of Experts on Buildings) asil üyeliğini yürütmüş olup, 16/12/2016 tarihi itibarı ile yeniden Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 19 ay süreyle tekrar yürüttüğü bu görev esnasında da yaklaşık 200 milyon Avro tutarında daha AB hibesi kullanılmış olup, böylece 2007 yılında başlayan ve 2017 yılı sonu itibarı ile uygulaması tamamlanan IPA-1 dönemi kapsamında “Çevre Sektörü” için kullanılan toplam 600 milyon Avro tutarındaki AB hibesinin yaklaşık yarısında ödeme yetkilisi olarak imza sahibi olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesini müteakip, Başkanı bulunduğu AB Yatırımları (müstakil) Daire Başkanlığı’nın Dış İlişkiler (müstakil) Daire Başkanlığı ile birleştirilip “AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü” olarak yeniden yapılandırılması üzerine, AB Mali Yardımları Daire Başkanı olarak atanmış olup, 16/12/2016 tarihi itibarı ile yeniden devralmış olduğu “Çevre Sektörü IPA Direktörlüğü” görevine kesintisiz olarak devam etmektedir.

6 adet uluslararası hakemli dergide makale, 2 adet kitapta makale, 5 adet uluslararası konferansta bildiri ve 1 adet uluslararası konferansta poster sunumu olmak üzere çeşitli bilimsel yayınları mevcuttur. Hobileri arasında Fotografik Hafıza Eğitimi yer almakta olup, üniversite yıllarında çeşitli yerel ve ulusal TV kanallarında profesyonel hafıza gösterileri yayımlanmıştır. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr