Adıyaman Atıksu

Adıyaman, Güney Doğu Anadolu bölgesinde, Fırat rezervuarının merkezinde bulunan bir il merkezidir.

Bu proje ile kolektörler ve deşarj hattının yanı sıra Adıyaman Belediyesinde işleyen bir atıksu arıtma tesisi olmaması nedeniyle, atıksu arıtma tesisi inşa edilecektir.

Bu girişim, Sitilce ve Eğri Dereleri’ndeki ve sonrasında da bu atıksu şebekesinin arıtılmaksızın deşarj olduğu Atatürk barajındaki kirlilik yükünü azaltacaktır. Dağıtım şebekesindeki problemli alanların rehabilitasyonu, su kayıplarının önlenmesi ve tüm sistemin düzgün çalışabilmesinin sürdürülebilirliği için önem teşkil etmektedir.

Atıksu arıtma tesisi 2025 yılında 245,490’a ulaşması beklenen 185,117 kişilik nüfusa göre tasarlanıp, inşa edilecektir. Tesis, 2025 yılında genişletilecek ve ikinci etabın 2040 yılına kadar, 301,160 kişilik nüfusa hizmet vermesi sağlanacaktır. Ayrıca, 26 km’lik atıksu kolektörlerinin inşaatı gerçekleştirilecek ve atıksu ve içme suyu sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, bakım ve uygulamasını iyileştirebilmek için belediyeye ekipman ve yazılım tedarik edilecektir.

Proje Adı
Adıyaman Atıksu
Referans No
2009 TR 16 I PR 014
Proje Tipi
Atık Su Projeleri
Lokasyon
Adıyaman Belediyesi / Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Adıyaman Belediyesi
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 17,666,690
AB Katkısı
€ 15,016,686
Eşdeğer Nüfus
208,900
Proje Başlangıcı
07.06.2013
Proje Bitiş
18.05.2016
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr