Amasya Su ve Atıksu Projesi

Amasya Şehri Türkiye’nin Yeşilırmak havzasında yer almaktadır. 

Bu projenin amacı, Amasya şehir merkezi ve komşu Ziyaret bölgesine modern atık su tesisleri kazandırarak, Yeşilırmak nehrindeki kirliliği azaltmak ve AB direktifleriyle Türkiye’nin içme suyu ve kentsel atıksu arıtma mevzuatını uyumlu hale getirmektir. 

Amasya atıksu arıtma tesisi, 92,000 kişiye hizmet verecek bir kapasiteye göre tasarlanmıştır. 12.126 m³/gün kapasiteli tesis, biyolojik besin kaldırma tesisidir. 

Proje, Amasya’da 62 km, Ziyaret’te ise 11 km’lik kanalizasyon şebekesi genişletmesi ve her ikisinde de atıksu bağlantıları inşaatlarını kapsamaktadır. Bu yeni şebekenin kapladığı alandaki eşdeğer nüfus, 2023 yılı için 116.600 kişi olup, bu nüfusun 2043 yılında 147.900 kişiye ulaşması beklenmektedir. 

Şebeke için yeni bir klorizasyon tesisi öngörülmektedir.  Tesis, su rezervi izleme sistemiyle de donatılacaktır. 

Belediye, su yönetimi departmanının modernizasyonu ve sızıntı tespit anketleri yapılması ile havza yönetim planının hazırlanması süreçlerinde idari, mali ve teknik yardım alacaktır.

Proje Adı
Amasya Su ve Atıksu Projesi
Referans No
2009 TR 16 I PR 003
Proje Tipi
İçme Suyu Projeleri Atık Su Projeleri
Lokasyon
Amasya / Karadeniz Bölgesi
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Amasya Belediyesi
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€14,964,112
AB Katkısı
€ 12,719,495.20
Eşdeğer Nüfus
92,000 kişi
Proje Başlangıcı
21.01.2013
Proje Bitiş
15.11.2015
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr