Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi

Proje bölgesi Marmara bölgesinde yer alan ve Balıkesir merkezi ile onu çevreleyen Bigadiç, İvrindi, Kepsut, Pamunçu, Savaştepe ve Susurluk adlı 6 belediyeyi kapsamaktadır. Bu belediyeler, Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği (BAÇEYÖB) üyesidir.

Bu projenin amacı, Balıkesir'de ve onu çevreleyen altı belediyede yeraltı suyu, toprak ve hava kirliliğini azaltmak ve etkin ve verimli bir KAY (katı atık yönetimi) sistemi kurarak yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmaktır.

Proje sızıntı suyu arıtma tesisi ile birlikte yeni depolama sahasının Hücre 1 başlangıç inşaatını da kapsamaktadır. Bunları, aktarma istasyonlarının yapımı, madde dönüşüm tesisi, gübreleme tesisi ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi takip edecektir.

Yeni düzenli depolama sahası 2040 yılına kadar yaklaşık 444.000 nüfusu kadar hizmet için inşa edilmektedir. Depolama sahası 2,7 milyon tonluk atık kapasitesine sahip olup, yaklaşık 1,6 milyon tonluk gübreleme ve 1.5 milyon tonluk geri dönüşüm kapasitesine sahip olacak.

Ayrıca, toplanan atıkların Susurluk ve Bigadiç’ten sırasıyla 52m3 ve 36m3’lük kapasiteli kamyonlarla yeni düzenli depolama sahasına taşındığı iki belediyeye iki transfer istasyonu inşaatı öngörülmektedir.

Proje aynı zamanda 5.000 ton/yıl kapasiteli bir pilot gübreleme tesisi ile 150 kg/saat kapasiteli bir tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşaatını da kapsamaktadır.

Proje Adı
Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi
Referans No
2008 TR 16 I PR 001
Proje Tipi
Katı Atık Projeleri
Lokasyon
Balıkesir İli
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği (BAÇEYÖB)
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 17,525,130
AB Katkısı
€ 13,406,724
Eşdeğer Nüfus
444,000
Proje Başlangıcı
24.10.2012
Proje Bitiş
04.11.2016
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr