Bartın Su ve Atıksu

Bartın şehri, Türkiye’nin Kuzeyinde, Karadeniz kıyısında yer almaktadır. Bartın’da atık su tesisi olmadığı için, atıksu, herhangi bir arıtma yapılmaksızın, hem halk hem de çevre sağlığını tehlikeye atarak, Bartın deresine deşarj edilmekteydi. 

Bu projenin özel amacı Bartın Belediyesi için bir atıksu arıtma tesisi inşa ederek, hem belediyenin atıksu arıtmasını geliştirmek hem de su ve atıksu arıtma sistemin sağlıklı çalışması için verilen eğitimlerle belediyenin kurumsal kapasitesini geliştirmektir.  

Atıksu arıtma tesisinin dışında, proje ayrıca, su dağıtım şebekesinin 79 km genişletmesini ve su iletim hattının 26 km uzatılmasını da kapsamaktadır.

Bartın Belediyesi Türk mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi için teknik destek alacak ve inşaatlar denetlenecek.

Proje Adı
Bartın Su ve Atıksu
Referans No
2010 TR 16 I PR 002
Proje Tipi
Atık Su Projeleri
Lokasyon
Bartın Belediyesi / Karadeniz Bölgesi
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Bartın Belediyesi / Karadeniz Bölgesi
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 8,844,560
AB Katkısı
€ 7,517,876
Eşdeğer Nüfus
51,200
Proje Başlangıcı
30.06.2015
Proje Bitiş
21.04.2017
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr