Ceyhan Atıksu ve Yağmursuyu Projesi

Proje atıksu arıtma tesisi inşaatı ve yağmursuyu şebeke inşaatı olmak üzere iki farklı işten oluşmaktadır. Proje alanı olan Ceyhan ilçesi Akdeniz Bölgesinde yer alan Adana ilinin güneydoğusunda deniz seviyesinden yaklaşık 30m yükseklikte verimli bir ova üzerinde bulunmaktadır.

Projenin uygulamaya geçmesi öncesinde Ceyhan’da hâlihazırda herhangi bir atıksu arıtma tesisi bulunmamakta ve atıksu toplanarak arıtma işlemine tabi tutulmaksızın Ceyhan nehrine deşarj edilmekteydi.

Projede atıksu ve yağmur suyu toplama sistemlerinin iyileştirilmesi desteklenmiş, belediye personeline gerekli eğitimler verilmiş ve belediyenin kurumsal kapasitesi iyileştirilerek Ceyhan’daki yağmursuyu ve atıksu sistemlerinin gelecekte de sağlıklı işlemesini sağlamak amaçlanmıştır. Atıksu arıtma tesisi inşaatı tamamlanarak Ceyhan nehrinin kirlilik yükü azaltılmış ve atıksu bertarafında AB ve Türk kalite standartlarının karşılanmıştır.

Proje kapsamında 136,220 kişi eşdeğer nüfusa hizmet eden 34.900m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin inşaatı ve Proje alanını sel sularının vereceği hasarlardan korumak, atıksu arıtma tesisine gelebilecek yağmursuyu kaynaklı fazla yükü azaltmak için 26.5 km uzunluğunda yağmursuyu toplama şebekesi inşaatı tamamlanmıştır.

Proje Adı
Ceyhan Atıksu ve Yağmursuyu Projesi
Referans No
2009 TR 16 I PR 008
Proje Tipi
Atık Su Projeleri
Lokasyon
Ceyhan (Adana)
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Adana Büyükşehir Belediyesi (ASKİ)
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 18,450,454
AB Katkısı
€ 15,682,886
Eşdeğer Nüfus
115,400
Proje Başlangıcı
10.09.2012
Proje Bitiş
24.03.2015
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr