Erciş İçme Suyu Temini

Erciş Van ilinin en büyük ilçesidir ve Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer almaktadır. 

Projenin özel amacı, Erciş Belediyesinde nüfusa yönelik etkin ve sürdürülebilir su servislerinin sağlanması ve çevre korumasının iyileştirilerek, AB yönergelerine ve Türk mevzuatına uyumlu hale getirilmesidir. 

Projenin iki ana bileşeni; Işıklı su kaynağı ile yeni su arıtma tesisi arasında yeni bir iletim hattı inşa edilmesidir. Ek bir su depolama rezervuarı ve iki pompalama istasyonu da inşa edilerek, yeni iletim şebekesine bağlanacak ve 132 km’lik su temini şebekesi yenilecek, 8.5 km’si rehabilite edilecek ve ek olarak yeni gelişen bölgelere 63 km’lik su şebekesi inşa edilecektir. 

Projenin uygulamaya alınmasıyla, musluk suyu kalitesi ilgili Türk mevzuatı ve AB müktesebatı ile uyumlu hale gelecek, büyük su kayıpları 12 milyon metreküpten yılda 3,5 milyon metreküpe düşürülecek ve içme suyu kesintileri sona erecektir.

Proje Adı
Erciş İçme Suyu Temini
Referans No
2009 TR 16 I PR 011
Proje Tipi
İçme Suyu Projeleri
Lokasyon
Erciş Belediyesi
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Erciş Belediyesi
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 21,457,640
AB Katkısı
€ 16,522,383
Eşdeğer Nüfus
140,000
Proje Başlangıcı
19.08.2014
Proje Bitiş
21.03.2019
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr