Erzincan Su ve Atıksu

Bu proje, Doğu Anadolu bölgesindeki Fırat nehri üstündeki (Karasu) nehir yatağında bulunan Erzincan ilinin merkezinde yer almaktadır. 

Projenin amacı, su temini kalitesini iyileştirmek ve bölgedeki su temini sistemlerinin işleyişini, bakteriyolojik parametreler konusunda ilgili Türk ve AB mevzuatına uyumlu hale getirmektir. 

Projenin önceliklerinden biri, mevcut tesisin 275 km’lik şebeke boru hattının rehabilitasyonu ve yeniden yerleştirilmesi, iletim hattı ve 14,000 servis bağlantısı ve 4 depolama tankının yeniden inşasını yaparak, su kayıplarını azaltmak ve güvenilirliği sağlamaktır. 

Proje paketinde önerilen rehabilitasyon işleriyle, 2007 itibarıyla 5.34 milyon metreküp olan su kaybının 2015 yılında %30 azalarak, 2.56 milyon metreküpe düşürülecektir. 

Ham su kalitesi gereksinimlerini karşılamak için klorlama sisteminin değiştirilmesi ve böylece musluk suyunun kalitesinin korunması öngörülmektedir. Su şebekesi ayrıca izleme ünitesi ile donatılacaktır. 

Ayrıca, 17 km’lik yeni şebeke ve 2 yeni kuyu inşa edilirken, 7 km’lik atıksu toplayıcı ve atıksu şebekesi de yenilenecektir.

Proje kapsamında, mevcut Atıksu Arıtma Tesisinin ilave üniteler ve mevcut ünitelerde yenileme yapılarak gerekli standart ve kapasiteye getirilmesi (ort. 25 000 m3/gün - 2030 yılı) ile  yaklaşık 19 km atıksu şebeke ve kollektör inşaatı yapılması bulunmaktadır. Atıksu arıtma tesisinin rehabilitasyonu ve genişletilmesi işleri 1. Kısım, Atıksu şebeke ve kollektörleri yapılması işi ise 2. kısım iş bileşini olarak inşa edilmektedir.

Diğer bileşenlerden olan Kurutilek Kuyu Sahasının Rehabilitasyonu ve SCADA Sistemi Kurulumu Yapım İşi ve Beytahtı İçmesuyu İsale Hattının Yenilenmesi Yapım işleri 2017 yılı içerisinde yapımına başlanarak aynı yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.


Proje Adı
Erzincan Su ve Atıksu
Referans No
2009 TR 16 I PR 007
Proje Tipi
İçme Suyu Projeleri Atık Su Projeleri
Lokasyon
Erzincan Belediyesi
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Erzincan Belediyesi
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 25,154,391
AB Katkısı
€ 20,878,144
Eşdeğer Nüfus
95,596
Proje Başlangıcı
31.01.2012
Proje Bitiş
20.12.2017
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr