Erzurum Atıksu Projesi

Erzurum ili, Doğu Anadolu bölgesinin Kuzey Batısında bulunmaktadır. İl 19 ilçeye bölünmüştür ve kapladığı alan itibari ile Türkiye’nin dördüncü büyük ilidir. 

Projenin genel amacı, Türkiye’de yüksek seviyede bir çevre koruması ve atık su sektöründeki AB kriterlerinin karşılanmasını sağlamaktır. Projenin özel amacı ise, Erzurum şehrine atıksu yönetim sistemi sağlayarak, Karasu nehrindeki kirlilik yükünü azaltmak ve atıksu alanındaki AB ve Türk kalite standartlarını karşılamaktır. Projenin diğer bileşenleri atıksu ve yağmur suyu toplama sistemlerinin iyileştirilmesini desteklemekte ve belediye personeline verilen eğitimlerle de belediyenin kurumsal kapasitesini iyileştirerek, Erzurum’daki su ve atıksu sistemlerinin sağlıklı işlemesidir. 

Proje kapsamında 6.2 km uzunluğunda atık su kolektörü, 24.8 km uzunluğunda Ilıca atıksu toplama şebekesi ve 130.000 m3/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşaatları tamamlanmıştır.

Proje Adı
Erzurum Atıksu Projesi
Referans No
2009 TR 16 I PR 013
Proje Tipi
Atık Su Projeleri
Lokasyon
Erzurum
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Erzurum Büyükşehir Belediyesi (ESKİ)
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 28,848,728
AB Katkısı
€ 24,521,418
Eşdeğer Nüfus
391,700
Proje Başlangıcı
06.02.2012
Proje Bitiş
30.09.2015
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr