Kahramanmaraş Su ve Atıksu Projesi

Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde bulunan Kahramanmaraş, Türkiye’nin en büyük tekstil sanayi şehirlerindendir. Süreklilik gösteren bir kentleşme ve ekonomik büyüme eğilimindeki kentin nüfusunun 2030 yılında 600.000 olması beklemektedir.  

Mevcut su temini altyapısı toplumun su ihtiyacını %100 karşılasa bile, şehirde atık su arıtma tesisi bulunmamakta ve atıksu direk Ceyhan nehri üzerindeki Sır Barajı bitişiğindeki tatlı su gövdesine deşarj edilmektedir. 

Projenin amacı, Kahramanmaraş Belediyesinin insan tüketimindeki su ve atıksu arıtma tesislerinin kalitesi konusunda ilgili AB müktesebatı ve Türk mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesine katkı sağlamaktır. 

Kahramanmaraş atıksu artma tesisi 2030 yılı itibarıyla 600,000 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, belediyeye, projede yer alan işler için teknik yardım ve inşaat işleri denetimi hizmeti verilecektir.

Proje Adı
Kahramanmaraş Su ve Atıksu Projesi
Referans No
2012 TR 16 I PR 002
Proje Tipi
Atık Su Projeleri
Lokasyon
Kahramanmaraş
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Kahramanmaraş Belediyesi
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 22,980,481.20
AB Katkısı
€ 19,553,409.02
Eşdeğer Nüfus
585,000
Proje Başlangıcı
08.05.2015
Proje Bitiş
14.05.2018
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr