Kütahya Atıksu

Kütahya 571,554 (2014 tahmini) sakiniyle Türkiye’nin Batısında, Porsuk nehri üzerinde, deniz seviyesinden 969 metre yükseklikte yer alan bir şehirdir. 

Projenin amacı, mevcut atıksu arıtma tesisinin rehabilitasyonu ve mevcut atıksu tesisinin çevreye verdiği kirliliği azaltacak şekilde genişletilmesini sağlamak için uygulanabilir bir atıksu arıtma sistemi oluşturarak, hem bölge hem de çevre belediyelerin atıksu sektöründeki AB ve Türk kalite standartlarını karşılamasıdır.

Detaylandırıldığında, mevcut atıksu arıtma tesisi tüm Kütahya havzasına hizmet verme hedefiyle yeniden tasarlanıp, yeniden inşa edilecektir. Tesisin kapasitesinin 26,706,738 m3/yıl’a ulaşması hedeflenmektedir. 2016 yılı sonunda atıksu arıtma tesisinden yararlanacak nüfusun 310,277’e ulaşması beklenmektedir.

Proje Adı
Kütahya Atıksu
Referans No
2012 TR 16 I PR 004
Proje Tipi
Atık Su Projeleri
Lokasyon
Kütahya Belediyesi
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Kütahya Belediyesi
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 16,915,630
AB Katkısı
€ 14,378,285
Eşdeğer Nüfus
310,277
Proje Başlangıcı
18.02.2016
Proje Bitiş
25.12.2017
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr