Manavgat Su ve Atıksu Projesi

Manavgat Su ve Atıksu Projesi, orta Akdeniz bölgesinde deniz kıyısında ve Antalya ilinin doğusunda yer almaktadır. Manavgat’taki mevcut arıtma sistemi yetersizdir. Atıksu arıtma tesisi yapılmış ancak Manavgat atıksu sistemi kolektör boru hattına bağlanmadığı için henüz çalışmaya başlamamıştır. Bu nedenle yeni atıksu arıtma tesisini çalışır duruma getirmek için hala (kolektör, pompalama istasyonu ve deşarj boru hattı gibi) yatırımlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu projenin özel amacı, Manavgat Belediyesi’nin AB kriterlerini karşılamasına katkı sağlamaktır. Bu projenin bir sonucu olarak, Manavgat Belediyesi insan tüketimindeki suyun kalitesi ve atıksu konularında yönergeleri karşılamış olacaktır. Proje bileşenleri, Kızılağaç ve bu bölgeye su temini iletim hattının inşaatının desteklenmesinin yanı sıra, 50 km’lik atıksu şebekesinin rehabilitasyonu ve yeni yerleşim yerlerinde 20 km’lik atıksu toplama şebekesi inşaatını da kapsamaktadır. 

Su üretim ve dağıtımını izlemek ve gerçek kayıpları saptayarak, azaltmak için rezervuar çıkışları da bir izleme sistemi ile donatılmış olacaktır. 

Belediye, atıksu yatırımlarının ihale dokümanlarının daha iyi hazırlanmasının yanı sıra,  içme suyu dağıtımı ve atıksu toplama sistemlerinin iyileştirilmesi için de idari, mali ve teknik destek alacak.

Proje Adı
Manavgat Su ve Atıksu Projesi
Referans No
2009 TR 16 I PR 009
Proje Tipi
İçme Suyu Projeleri Atık Su Projeleri
Lokasyon
Manavgat Belediyesi / Antalya İli
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT)
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 16,185,545
AB Katkısı
€ 13,757,713
Eşdeğer Nüfus
130,000
Proje Başlangıcı
30.01.2012
Proje Bitiş
21.12.2018
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr