Silvan İçme Suyu Temini

Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Diyarbakır ilinin kuzey doğusunda yer almaktadır.

Projenin amacı, Silvan’da insan tüketimine sunulan su kalitesine ilişkin Türk mevzuatı ve AB müktesebatının uyumlu hale getirilmesidir. Proje sonunda Silvan Belediyesindeki su kesintilerinin ve su kayıplarının azalacağına inanılmaktadır.

Proje, şu bileşenleri kapsamaktadır: şebekenin 60,5 km yenilenmesi, şebekenin 19 km genişletilmesi ve pompalama istasyonlarının yeniden inşası, pompaların yenilenmesi, izleme sisteminin kurulması ve su taşıma hatlarının yenilenmesi.

Su ve atık su sistemlerinin bakım, uygulama ve yönetiminin iyileştirilmesi için belediyeye ekipman ve yazılım da temin edilecektir.

Proje Adı
Silvan İçme Suyu Temini
Referans No
2010 TR 16 I PR 004
Proje Tipi
İçme Suyu Projeleri
Lokasyon
Silvan Belediyesi
Finansman Dönemi
IPA I (2007-2013)
Son Faydalanıcı
Silvan Belediyesi
Toplam Maliyet (Sözleşme tarihinden bu yana)
€ 10,597,215
AB Katkısı
€ 8,689,716
Eşdeğer Nüfus
88,000
Proje Başlangıcı
07.04.2015
Proje Bitiş
20.12.2017
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr