Şube Müdürlükleri

Programlama Birimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Çevre için Operasyonel Programların hazırlanmasında hayati bir rol oynar. Daha spesifik olarak, programlama düzeyinde Bakanlık bünyesinde Operasyonel Programların finansmanını planlamakla sorumludur ve yönettiği projeleri desteklemek için ulusal kaynaklardan ve Uluslararası Finans Kurumlarından ortak finansman olanakları düzenler.

Operasyonel Programlar için proje seçim kriterlerinin oluşturulmasından ve önerilen girişimlerin belediyeler ve diğer paydaşlar tarafından projeye öncelik verilmesinden sorumlu birimdir. Ayrıca, proje seçim sürecinde Proje Hazırlama Birimi ile birlikte çalışmaktadır.

Birim, bilgi dağıtımı yoluyla potansiyel proje yararlanıcılarını bilgilendirmek ve desteklemek için aktif bir rol oynamaktadır. Bu, görünürlük malzemelerinin hazırlanması ve Operasyonel Programlar ve finanse edilen projeler etrafında olayların uygulanması yoluyla yapılır.

İzleme ve Değerlendirme Birimi ve Proje Hazırlama Birimi ile yakın çalışır.

Şube Müdürü


Ad Soyad

:

Buğçe DOĞAN ÇİMENTEPE

Pozisyon

:

Şube Müdürü V.

Doğum Tarihi

:

1982

Doğum Yeri

:

Ankara

Eğitim

:

Lisans ve Yüksek Lisans : Çevre Mühendisliği Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Ankara

İş Tecrübesi 

:

 2018 Kasım : Programlama Şube Müdürü V., AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2016 - 2018 : Proje Hazırlama Uzmanı, Proje Hazırlama Şube Müdürülüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2007 - 2016 : Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Kentsel Atıksu Kirliliği Kontrolü Şubesi, Atıksu Yönetimi Şubesi, Arıtma Teknolojileri Şubesi, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2005 - 2007 : Proje Mühendisi, Mavi Mühendislik A.Ş.

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr