logo

Category IPA II Projeleri

6 Havzada Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

42 ay
Eylül 2021 –
Mart 2025

AB Katkısı (Avro)

6.545.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, Çevre ve İklim Değişikliği Faslının kapanış kriterlerinden biri olarak belirtilen AB Su Çerçeve Direktifine uygun olarak Türkiye’nin tüm havzaları için Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanmasına yönelik kapasitenin güçlendirilmesidir.

Yer

Antalya, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Kızılırmak ve Marmara havzaları.

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Çevre ve İklim Değişikliği Faslına ilişkin kapanış kriterinin yerine getirilmesi konusunda ilerleme sağlanması.
Havza Sektörel Su Tahsis Planları ve Nehir Havza Yönetim Planlarının gerekliliklerinin uygulanması için mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik mevzuat hazırlanması.
Doğu Akdeniz Havzasında çevresel kalite standartlarının uygulanmasının çevre ve sağlığa etkilerinin belirlenmesi.
Kurumsal ve kamusal kapasitenin geliştirilmesi.
Read More

Nitrat Eylem Planları için İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi

Öncelikli Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Aralık 2021
Aralık 2023

AB Katkısı (Avro)

1.912.000

Projenin Kısa Tanımı
Temel Amaçları

AB Nitrat ve Su Çerçeve Direktifleri ile uyumlu olarak nitrata hassas alanlarda Nitrat Eylem Planlarının uygulanmasına ilişkin izleme metodolojisinin oluşturulmasıdır.

Yer

Ankara ve ilgili nehir havzaları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Nitrat eylem planlarının oluşturulması ve Nitrat Bilgi Sistemine entegre edilmesi.
Nitrata hassas bölgelerde nitrat kirliliğinin azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının kapasitesinin artırılması.
Yerel toplulukların konu hakkındaki farkındalığının artırılması.
Read More

Türkiye’de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Adaptasyonunda AFAD’ın Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi

Öncelik Alanı

Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Mart 2020 –
Eylül 2022

AB Katkısı (Avro)

2.550.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Projenin amacı, olası afet risklerinin belirlenmesi, kayıpların azaltılmasına yönelik çalışmalar için bulgulardan yararlanılması ve risklerin azaltılması için kapasite oluşturulması ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin ve paydaşların direncinin AB ve uluslararası politikalar doğrultusunda artırılması için teknik, finansal ve planlama seçeneklerinin geliştirilmesidir.

Yer

Ankara ve seçilecek pilot bölge(ler).

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İklim değişikliği kaynaklı olası afetlerin ve risklerin yanı sıra buna ilişkin adaptasyon kapasitesinin belirlenmesi için AFAD'da gerekli teknik ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulması.
Seçilen pilot bölgelerde, iklim değişikliğinin neden olduğu afetlerden kaçınmak, bunları yönetmek ve bunlara uyum sağlamak için yerel afet eylem planlarının hazırlanması için yerel kapasitenin ve kamu bilincinin artırılması.
Read More

Sorgun Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Sorgun Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 20 ay
Aralık 2020 – Ağustos 2022

AB Katkısı (Avro)

8.024.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Eğriöz Nehrinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Sorgun (Yozgat)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2048 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanacaktır.
Read More

Çankırı Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Çankırı Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 27 ay
Şubat 2022 – Mayıs 2024

Atık Su Toplama Şebekesi 24 ay
Aralık 2021 – Aralık 2023

AB Katkısı (Avro)

24.969.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Acıçay ve Tatlıçay derelerinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması
Atık su şebekesi inşası ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel sıkıntıların giderilmesi.

Yer

Çankırı

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More

Rize Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Rize Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 27 ay
Nisan 2021 – Temmuz 2023

Atık Su Toplama Şebekesi 24 ay
Mart 2021 – Mart 2023

AB Katkısı (Avro)

25.380.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Karadeniz’in su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirmesine katkıda bulunulması.
Atık su şebekesi inşası ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel sıkıntıların giderilmesi

Yer

Rize

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi, atık su şebekesi
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanacaktır.
Read More

Hakkari Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi

Öncelik Alanı

Atık (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

36 ay
Nisan 2020 –
Nisan 2023

AB Katkısı (Avro)

24.982.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Hakkari Belediyeleri ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği bünyesindeki belediyelere verimli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir atık yönetimi hizmeti sunulması
Çevresel kirliliğin önlenmesi ve halk sağlığının iyileştirmesine katkıda bulunulması.

Yer

Hakkari

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Katı atık düzenli depolama sahası, düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu, toplama ayırma tesisi, kompost tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi.
Proje ile Birlik bünyesindeki belediyelerin 2049 yılına kadar entegre katı atık yönetimi hizmetleri bağlamında ihtiyaçları karşılanacaktır.
Read More

Giresun Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Giresun Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 27 ay
Aralık 2021 – Mart 2024

Atık Su Toplama Şebekesi 24 ay
Aralık 2021 – Aralık 2023

AB Katkısı (Avro)

22.285.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Karadeniz’in su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması
Atık su şebekesi inşası ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel sıkıntıların giderilmesi

Yer

Giresun

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanacaktır.
Read More

Doğubeyazıt Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Doğubeyazıt Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 26 ay
Aralık 2021 – Şubat 2024

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi 26 ay
Aralık 2021 – Şubat 2024

AB Katkısı (Avro)

16.250.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşası.
Atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşası vasıtasıyla çevresel kirliliğin azalmasına katkı sağlayacak bir atık su yönetim sistemi kurulması.

Yer

Doğubeyazıt (Ağrı)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi inşa edilerek bölgenin 2050 yılına kadar atık su yönetimi ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More

Bandırma Entegre Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi –
Balıkesir Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 27 ay
Ağustos 2021 – Kasım 2023

İçme Suyu Temin ve Atık Su Toplama Şebekesi 24 ay
Haziran 2020 – Haziran 2022

AB Katkısı (Avro)

24.345.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi, içme suyu temini ve atık su şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Marmara Denizi’nin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması
Atık su şebekesi inşası ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel sıkıntıların giderilmesi ve su rezervuar ve iletim hatları sayesinde mevcut su dağıtım şebekesindeki azalması.

Yer

Bandırma (Balıkesir)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İçme suyu temin ve atık su toplama şebekesi inşası.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More