logo

Category IPA II Projeleri

Yüksekova Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Yüksekova Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Haziran 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

8.461.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Yüksekova merkezden geçen derenin su kalitesinin arttırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Yüksekova (Hakkari)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır
Read More

Niksar Entegre Su Tesisi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Niksar Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 24 ay
Nisan 2021 – Nisan 2023

İçme Suyu Temin ve Atık Su Toplama 24 ay
Mayıs 2020 – Mayıs 2022

AB Katkısı (Avro)

24.088.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi, içme suyu temini ve atık su şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Kelkit deresinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması.
Atık su şebekesinde yapılacak yenileme ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel sıkıntıların giderilmesi.

Yer

Niksar (Tokat)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi, içme suyu ve atık su şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi

Öncelik Alanı

Atık (Altyapı Faaliyetleri)
Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

15 ay
Temmuz 2020 –
Ekim 2021

AB Katkısı (Avro)

8.576.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Bölgedeki mevcut 15 atık toplama sahasının iyileştirilmesi/taşınması ile birlikte sızıntı suyu arıtma tesisi inşası
KASMİB bünyesinde belediyelere verimli düşük maliyetli ve sürdürülebilir atık yönetimi hizmeti sunulması
Çevresel kirliliğin önlenmesi ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması.

Yer

Kastamonu

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kastamonu, Taşköprü, Tosya, İnebolu ve Seydilerde yer alan 5 adet sahanın rehabilitasyonu ve 120 m3/günlük sızıntı suyu arıtma tesisi.
KASMİB bünyesindeki belediyelerin 2050 yılına kadar entegre katı atık yönetimi hizmetleri konusunda ihtiyacı karşılanacaktır
Read More

Trabzon Su Temini Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

48 ay
Mart 2020 –
Mart 2024

AB Katkısı (Avro)

18.003.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

İçme suyu şebekesi inşası
Sürekli ve yeterli miktarda AB standartlarında içme suyu temini ve sızıntılardan kaynaklı kayıpların azaltılması

Yer

Ortahisar (Trabzon)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

İçme suyu şebeke hattı inşası ile bölgenin 2047 yılına kadar içme suyu altyapı ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More

Sivas Kızılırmak Sağ ve Sol Sahil Şeridi Atık Su Kolektör Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Sivas Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

26 ay
Eylül 2020 –
Kasım 2022

AB Katkısı (Avro)

15.500.000 Avro

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Yeni atık su kolektör hatları inşa edilerek mevcut atık su arıtma tesisine bağlantısının yapılması
Kızılırmak nehrindeki kirlilik yükünün azaltılarak halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Sivas

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sivas ilinden geçen Kızılırmak nehrinin sağ ve sol sahil şeridinde inşa edilecek atık su kolektör hatları ile bölgenin 2047 yılına kadar olan atık su arıtma altyapı ihtiyacı karşılanacaktır.
Read More

Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi Projesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

27 ay
Aralık 2019 –
Mart 2022

AB Katkısı (Avro)

13.707.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Karaçomak deresinin (ve sonradan birleştiği
Gökırmak ile Kızılırmak nehirlerinin) su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Kastamonu

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More

Iğdır Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Iğdır Belediyesi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 24 ay
Temmuz 2020 – Temmuz 2022

Atık Su Toplama Şebekesi 24 ay
Temmuz 2020 – Temmuz 2022

AB Katkısı (Avro)

23.586.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi ve atık su kolektör hattı inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Aras nehrinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Iğdır

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su toplama şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su altyapı ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More

Elbistan Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ)

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Atık Su Arıtma Tesisi 30 ay
Mart 2020 – Eylül 2022
Kanalizasyon Şebekesi 27 ay
Mart 2020-Haziran 2022

AB Katkısı (Avro)

19.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi ve kanalizasyon şebekesi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Ceyhan nehrinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması
Mevcut kanalizasyon sistemindeki operasyonel problemlerin giderilmesi

Yer

Elbistan (Kahramanmaraş)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su toplama şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su altyapı ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More

Çarşamba Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

24 ay
Mayıs 2020 –
Mayıs 2022

AB Katkısı (Avro)

12.846.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak çevre su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması

Yer

Çarşamba (Samsun)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2048 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More

Bismil Atık Su Projesi

Öncelik Alanı

Su (Altyapı Faaliyetleri) / Çevre ve İklim Eylemi

Proje Faydalanıcısı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Haziran 2020 –
Aralık 2022

AB Katkısı (Avro)

11.427.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Atık su arıtma tesisi inşası
Halihazırda deşarj edilen atık sudaki kirlilik yükünün azaltılarak Dicle nehrinin su kalitesinin artırılması ve halk sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması.
Atık su şebekesinde yapılacak kısmi yenileme ile kanalizasyon sistemindeki operasyonel
sıkıntıların giderilmesi.

Yer

Bismil (Diyarbakır)

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Atık su arıtma tesisi ve atık su şebekesi.
Atık su arıtma tesisi inşa edilerek bölgenin 2047 yılına kadar atık su arıtma ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
Read More