logo

Category IPA II Projeleri

Yasa Dışı Uyuşturucu ile Mücadelede Türk Adli Bilim Laboratuvarlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Organize Suçlarla Mücadele

Proje Faydalanıcısı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Jandarma Genel Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

28 ay
Ağustos 2018 –
Aralık 2020

AB Katkısı (Avro)

2.700.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Tedarik ve Eşleştirme bileşenlerinden oluşan proje ile Türkiye’nin, ele geçirilen uyuşturucunun menşeini ve kimyasal profilini tespit etmeye yönelik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Adli Tıp Laboratuvarında bir uyuşturucu profilleme merkezi kurulması desteklenecek ve Jandarma Adli Tıp Laboratuvarındaki mevcut profilleme merkezinin kapasitesi güçlendirecektir.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Projenin tedarik bileşeni ile laboratuvarlar için malzeme ve sistem alımı yapılacak, eşleştirme bileşeni ile personelin eğitimi desteklenecektir.
Read More

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgelerinde Sahteciliği Belirleme ve Risk Analizi Kapasitelerinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Organize Suçlarla Mücadele

Proje Faydalanıcısı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Aralık 2020’de başlayacak

AB Katkısı (Avro)

1.600.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Uluslararası Göç Örgütü tarafından yürütülecek Doğrudan Hibe bileşeninden oluşmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların sahteciliği ortaya çıkarma kapasitelerinin geliştirilmesi ile kurumlar arası ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların sahte seyahat belgelerini saptama ve risk analizi gerçekleştirme kapasitelerinin geliştirilmesi
Read More

Türkiye’nin Güneydoğu Sınırında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

12 Ay
Ekim 2020 –
Ekim 2021

AB Katkısı (Avro)

23.630.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Tedarik bileşeninden oluşan proje vasıtasıyla sağlanacak ekipman ile Türkiye’nin güneydoğu sınırında gözlem kapasitesinin güçlendirilmesi; düzensiz göçün, terörist grupların girişinin ve diğer sınır ötesi suçların azaltılması amaçlanmaktadır.

Yer

Türkiye’nin güneydoğu kara sınırları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Sınır gözetleme ekipmanlarının satın alınması ve sınır gözetleme ile görevli personelin kapasitesinin artırılması
Read More

Mayından Arındırma ve Türkiye’nin Doğu Sınırında Sınır Gözetimi Kapasitesinin Artırılması – Aşama III

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Aralık 2020’de başlayacak.

AB Katkısı (Avro)

18.550.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Doğu Anadolu Bölgesinde mayınların temizlenmesi ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi’nin kapasitesinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Yer

Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı Doğubeyazıt

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Ardahan, Kars, Iğdır and Ağrı Doğubeyazıt’ta mayınların, uluslararası standartlara uygun olarak temizlenmesi
Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi uzmanlarının eğitilmesi
Mayın temizleme faaliyetlerine yakın köylerde risk eğitimleri düzenlenmesi
Teknik olmayan tarama yöntemi kullanımının artırılması ve Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi’nin bu konudaki kapasitenin geliştirilmesi
Read More

Türkiye’deki Düzensiz Göçmenlerin Desteklenerek Gönüllü Olarak Dönmesi ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR) Faz II

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Henüz başlamadı.

AB Katkısı (Avro)

8.439.500

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Tüm Türkiye’de düzensiz göç baskısını azaltmak amacıyla etkin ve sürdürülebilir bir Gönüllü Destekli Geri Dönüş programının hazırlanması ve hassas göçmenlerin menşe ülkelerine geri dönüşleri için desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Uluslararası Göç Örgütü ile Doğrudan Hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Proje ile;
– Ülkelerine dönmek isteyen en az 6300 düzensiz göçmene gönüllü dönüş desteği sağlanması,
– Geri dönenler arasında hassas durumda olan 500 göçmenin Asya, Afrika ve diğer ülkelerdeki Uluslararası Göç Örgütü büroları aracılığıyla desteklenmesi,
– Düzensiz göç akışı ve trendleri hakkında veri toplanması ve bu verilerin analiz edilmesi,
– Menşe ve transit ülkelerdeki Sivil Toplum kuruluşları ile devlet kurumları arasında ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Kapsamlı ve sürdürülebilir Gönüllü Destekli Geri Dönüş ve Entegrasyon programının işlevsellik kazanması hedeflenmektedir.
Read More

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Etkin Bir Şekilde Uygulanması Amacıyla Geri Gönderme Merkezleri Tefrişat

Öncelik Alanı

İçişleri – Göç ve İltica

Proje Faydalanıcısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Aralık 2020’de başlayacak

AB Katkısı (Avro)

4.250.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması, Avrupa’nın göçmen krizini büyük ölçüde hafifleten önemli bir dönüm noktası olmuştu. Proje ile AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın en iyi şekilde uygulanması amacıyla, Türkiye’nin 2400 kişi kapasiteli 6 yeni geri gönderme merkezinin tefrişatlarının tamamlanması amaçlanmaktadır.

Yer

Adana, Balıkesir, Kütahya, Malatya, Niğde, Şanlıurfa

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

6 yeni geri gönderme merkezinin tefrişatlarının tamamlanıp merkezlerin uluslararası standartlarda işlevsellik kazanması hedeflenmektedir.
Read More

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (TUBİM) Veri Toplama Kapasitesini Güçlendirmek

Öncelik Alanı

İçişleri – Organize Suçlarla Mücadele

Proje Faydalanıcısı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

32 ay
Haziran 2018 –
Şubat 2021

AB Katkısı (Avro)

2.850.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, 2006 yılından bu yana uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgilenen TUBİM’in (Türkiye Ulusal Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi) veri toplama kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yer

Ankara

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında Ulusal Uyuşturucu Veri Toplama Sistemine ilişkin mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi, yeni yasal çerçevenin belirlenmesi ve hazırlanması, TUBİM'in Anlık Veri Toplama Sisteminin oluşturulması için gerekli metodolojinin belirlenmesi ve iyi ülke örneklerinin incelenmesi, Türkiye'de veri toplama ile ilgili bir rapor hazırlanması ve “erken uyarı sistemi”nin iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, gerekli donanım ve yazılımın belirlenmesi ve sağlanmasıyla veri toplama için teknik kapasite artırılarak proje sonunda ilgili kurumlardan TUBİM'e güvenilir, anlık ve etkin veri akışı sağlanacaktır.
Read More

Türk Gümrük Muhafazanın Algılama Kapasitesinin Geliştirilmesi

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Ticaret Bakanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

29 ay
Temmuz 2018 –
Aralık 2020

43 ay
Temmuz 2018 –
Aralık 2021 (uzatma kabul edilirse)

AB Katkısı (Avro)

9.450.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, Ticaret Bakanlığı’nın gümrük gözetim ve kontrol kapasitelerinin idari, teknik ve yönetimsel açıdan güçlendirilerek hem amaçlanan hem de işlenen suçlarla daha hızlı ve etkili bir şekilde mücadele etmesini amaçlamaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje kapsamında, Gümrük personeline, farklı konteyner türlerine göre kontrol ve tespit kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenecektir. Ayrıca, Gümrük Veri Tabanı, Kaçakçılıkla Mücadele Veri Tabanı ve Araç Takip Sistemi gibi kaynaklardan ilgili tüm verilerin işlenmesi için yeni bir veri yönetişim aracı geliştirilerek gelecekteki gümrük kontrol yazılım programlarını ve her türlü iletişim aracını destekleyecektir. Ek olarak, 5 Backscatter kamyoneti temin edilerek en yüksek hacimli konteyner kontrolü ile ilgili limanlara dağıtılacaktır.
Read More

İkinci Nesil Türkiye Cumhuriyeti E-Pasaportları

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

Dışişleri Bakanlığı

Diğer Faydalanıcılar

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

37 ay
Ocak 2017 –
Şubat 2020

AB Katkısı (Avro)

31.875.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje ile 2010 yılında üretilmeye başlanan yeni nesil e-pasaportların biyometrik verilerin depolanmasına imkan verecek şekilde AB standartlarına uyumlu güvenlik önlemlerini içererek güncellenmesi amaçlanmaktadır.

Yer

Tüm Türkiye

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

AB standartlarına ve gerekliliklerine uygun olarak iyileştirilmesi hedeflenen ikinci nesil e-pasaportlar ile ilgili projede, yeni geliştirilen pasaport kitapçıklarının satın alımı ile e-pasaport kişiselleştirilmiş ekipmanı temini sağlanmıştır. Proje kapsamında 4.250.000 adet pasaport basılmıştır. Hâlihazırda, AB standartlarına uygun pasaport üretimi devam etmektedir.
Read More

Türkiye’nin Doğu ve Batı Sınırlarında Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması Faz I

Öncelik Alanı

İçişleri – Entegre Sınır Yönetimi

Proje Faydalanıcısı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Diğer Faydalanıcılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Süre (ay) +
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

30 ay
Mayıs 2019 –
Kasım 2021

AB Katkısı (Avro)

29.965.000

Projenin Kısa Tanımı ve
Temel Amaçları

Proje, modernleştirilmiş sınır gözetimi sistemi ile Türkiye’nin doğu ve batı sınırlarında sınır güvenliği ve gözetiminin artırılmasını hedeflemektedir. Bu sayede, proje ile düzensiz göçün, insan ticaretinin, sınır ötesi suçların ve kaçakçılığın önlenmesine destek olunarak sınır yönetimi uygulamalarının AB Entegre Sınır Yönetimi politikalarına ve stratejilerine uyumlu hale getirilecektir.

Yer

Türkiye’nin Doğu ve Batı kara sınırları

Elde Edilen Sonuçlar / Beklenen Çıktılar

Proje ile sınır gözetimi ve güvenliğinin artırılması amacıyla ilgili yaklaşık 800 Kara Kuvvetleri personellerine göç ve sınır yönetimi konularında eğitimlerin verilmesi ile yeni ve güncel ekipman sağlanması hedeflenmektedir.
Read More