INTERREG IPA BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye’nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Programın Yönetim Makamı Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Ulusal Otoritesi ise T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’dır. Program alanı Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illerini Bulgaristan’da ise Hasköy, Yambol ve Burgaz idari bölgelerini kapsamaktadır.

2021-2027 Dönemi

Yeni dönem bütçesi 34.5 milyon Avro olarak öngörülen programın öncelik alanları;

Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa

  • Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı
  • Döngüsel ve kaynak verimliliğine dayalı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi Vatandaşlara daha yakın bir Avrupa
  • Şehir alanları dışında bütüncül ve kapsayıcı, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan bölgesel kalkınmanın sağlanması ve kültür, doğal miras, sürdürülebilir turizm ve güvenliğin geliştirilmesi
  • Daha güvenli ve emniyetli bir Avrupa
  • Göç yönetiminin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Program için 2022 yılı sonunda teklif çağrısına çıkılması öngörülmektedir.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Program hakkında daha detaylı bilgi edinmek için program internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Programla ilgili son gelişmeler için Sınır Ötesi İşbirliği Programları internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.