logo

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)

IPA, AB’ye üyelik sürecinde aday ve potansiyel aday statüsündeki ülkelerin faydalanması için oluşturulan mali bir araçtır. IPA hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. 2021-2027 IPA döneminde aşağıda yer alan 5 öncelik alanı belirlenmiştir.

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Yargı
• Yolsuzlukla mücadele
• Örgütlü suçla mücadele/güvenlik
• Göç ve sınır yönetimi
• Temel haklar
• Demokrasi
• Sivil Toplum

1

TEMATİK ÖNCELİKLER
• İyi yönetişim
• İdari kapasite ve AB müktesebatına uyum
• İyi komşuluk ilişkileri ve uzlaşmalar
• Stratejik iletişim, izleme, değerlendirme ve iletişim faaliyetleri

2

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevre ve iklim değişikliği
• Ulaştırma, dijital ekonomi ve toplum, enerji

3

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kapsayıcılığı amaçlayan politikalar ve sağlık
• Özel sektörün gelişimi, ticaret, araştırma ve yenilik
• Tarım ve kırsal kalkınma
• Balıkçılık

4

TEMATİK ÖNCELİKLER
• Çevrenin Korunması, Yeşil Dönüşüm, İklim Değişikliği ile Mücadele
• Sürdürülebilir Turizm
• Rekabetçi, Akıllı Döngüsel Ekonomi
• Bölgesel Kalkınma ve Yönetsel İşbirliği
• Sınır Güvenliği, Sosyal Hakların Desteklenmesi

5

AB PROGRAMLARI

Avrupa Birliği Programları, AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında Birlik politikalarına destek sağlayacak konulardaki işbirliğini teşvik etmek üzere, katılımcı ülkelerce ödenen katkı payları ve Birlik bütçesi ile desteklenen proje ve programlardır.

AB PROGRAMLARI

Avrupa Birliği Programları, AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında Birlik politikalarına destek sağlayacak konulardaki işbirliğini teşvik etmek üzere, katılımcı ülkelerce ödenen katkı payları ve Birlik bütçesi ile desteklenen proje ve programlardır.

SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

mailing-top
E-Bülten’e üye olun!

Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği süreci ve güncel proje ve finansman desteklerinden haberdar olmak için IPA III Teknik Destek Projesi E-Bültenine abone olun.

Önceki E-Bültenlere ulaşmak için tıklayınız.

  guncel-hibeler
  Güncel Hibeler

  Güncel Hibeler bölümünde Avrupa Birliği’nin açık tüm hibe duyurularına kolaylıkla ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kayıt olarak güncel hibe duyurularının e-posta adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

  Güncel hibelere ulaşmak için tıklayınız.

  Avrupa Birliği Başkanlığı, “Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü” (NIPAC) görevinin ve AB fonlarına bütüncül yaklaşımının bir parçası olarak, 2022 yılında IPA altındaki eğitim faaliyetlerini tek çatı altında koordine etmek üzere IPA Akademisi; kısa adıyla “IPAdemi” ismiyle bir inisiyatif oluşturmuştur.

  IPADemi hakkında bilgi almak ve eğitimlere ulaşmak için tıklayınız.