logo

Mali İşbirliği Yayınları

MALİ İŞBİRLİĞİ YAYINLARI

Avrupa Birliği Hibe Programları: 100 Soru Cevap

Avrupa Birliği Ekonomik Entegrasyonu ve AB Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler

Avrupa Birliği ve Üyelik Sürecimiz Temel Bilgiler Kitabı

Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS)

Sivil Toplum Destek Programı – Sivil Toplumun Parmak İzleri

AB Tarafından Finanse Edilen Projelerdeki İhale İşlemleri El Kitabı

Türkiye’de Etkin Bir Şehir Eşleştirme Yöntemi İçin Yol Haritası

AB Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerimizin Uyumu: Bir Analiz Çalışması

Türkiye’de Şehir Eşleştirme