logo

Mali İşbirliği Yayınları

MALİ İŞBİRLİĞİ YAYINLARI

IPA Kitabı

Avrupa Birliği Hibe Programları: 100 Soru Cevap

Avrupa Birliği Ekonomik Entegrasyonu ve AB Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler

Avrupa Birliği ve Üyelik Sürecimiz Temel Bilgiler Kitabı

Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS)

Sivil Toplum Destek Programı – Sivil Toplumun Parmak İzleri

AB Tarafından Finanse Edilen Projelerdeki İhale İşlemleri El Kitabı

Türkiye’de Etkin Bir Şehir Eşleştirme Yöntemi İçin Yol Haritası

AB Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerimizin Uyumu: Bir Analiz Çalışması

Türkiye’de Şehir Eşleştirme

Çok Ülkeli Program Kitapçığı

IPA III 2021-2022 Projeleri

IPA III Stratejik Cevap Belgesi

TEKNİK YARDIM PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEMATİK RAPORLAR

Tema 1 – Tarım

Tema 2 – Enerji

Tema 3 – AB Türkiye Diyaloğu

Tema 4 – Sivil Toplum

Tema 5 – Temel Haklar

Tema 6 – Sınır Yönetimi

Tema 7  – Geri Gönderme Merkezleri

Tema 8 – Yargı

Tema 9 – Ceza İnfaz Sistemi