logo

IPA II (2014-2020)

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
2014-2020 II. DÖNEMİ

IPA I. dönemindeki deneyim ve çıktılar dikkate alınarak yeniden tasarlanan IPA II programı da aday ve potansiyel aday ülkelere proje temelli hibe destekleri sağlamaktadır.

YÖNETİM YAPISI

2014 – 2020 yıllarını kapsayan 7 yıllık IPA II döneminde desteklenen alanlar, başlıkları itibarıyla IPA I dönemine göre çok büyük farklılıklar içermemektedir. Ancak IPA I döneminde “Bileşen Yaklaşımı” benimsenirken IPA II döneminde “Sektörel Yaklaşım” benimsenmiştir. Aşağıda IPA II dönemi sektörleri ve bu sektörler altında proje yürüten lider kurumlar ve uygulama birimleri/program otoriteleri gösterilmektedir.

IPA II DÖNEMİNDE UYGULANAN PROJELER

IPA II döneminde 3,2 milyar avro fon kaynağı ile 9 sektörde yaklaşık 300 proje kabul edilmiştir. Bu projelerden bazılarının uygulaması hala devam etmektedir.

Aşağıdaki linkler üzerinden çok yıllı programların web sitelerine ulaşabilirsiniz.

IPA II döneminin hukuki çerçevesiyle ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.