logo

IPAdemi

IPAdemi Nedir?

Avrupa Birliği Başkanlığı, “Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü” (NIPAC) görevinin ve AB fonlarına bütüncül yaklaşımının bir parçası olarak, 2022 yılında IPA altındaki eğitim faaliyetlerini tek çatı altında koordine etmek üzere IPA Akademisi; kısa adıyla “IPAdemi” ismiyle bir inisiyatif oluşturmuştur.

Bu yeni yaklaşım ile; IPA genelinde farklı kurumlar tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerinin sistematik ve yeknesak bir yaklaşımla ele alınması, bir standart geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarına hızlı cevap verilmesi ve olumlu deneyimlerin paylaşılması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede, IPA kurumları arası bir eğitimci havuzu oluşturulmuş ve ortak müfredat geliştirme çalışması yapılmıştır. IPAdemi, tüm IPA kurumlarının personeliyle beraber, standardize edilmiş düzenli eğitim faaliyetlerinin hayata geçmesini hedeflemektedir.