logo

IPA I (2007-2013)

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
I. DÖNEMİ (2007-2013)

AB tarafından, AB üyeliğine hazırlık sürecindeki ülkelere destek vermek üzere katılım öncesi fonlar aracılığıyla sağlanan yardımlar, 2007 yılında, Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA) olarak adlandırılan tek bir araç ve yasal çerçeve altında toplanmış, bu kapsamda IPA öncesi döneme göre önemli yapısal düzenlemelere gidilerek, IPA’nın ilk döneminde Bileşen Yaklaşımı” benimsenmiştir.

1. Bileşen kapsamında AB müktesebatına uyum ve müktesebatın uygulanmasına yönelik kapasite geliştirme, 2. Bileşen kapsamında sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik iş birliği hedeflenmiştir.

3, 4 ve 5. bileşenler kapsamında sırasıyla çevre, ulaştırma, bölgesel rekabet edebilirlik, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma alanlarında ekonomik ve sosyal uyumun artırılmasına destek sunulması ve AB’nin üyelik sonrası kullandıracağı yapısal fonlar, uyum fonları ve kırsal kalkınma programlarına hazırlanılması hedeflenmiştir.

Büyük ölçekli 385 projenin desteklendiği IPA I döneminin sahadaki uygulamaları 2021 itibarıyla sona ermiştir.

IPA I dönemi hukuki çerçevesiyle ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.