INTERREG IPA BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı, Türkiye’nin katılım sağladığı sınır ötesi işbirliği programlarından biridir. Programın Yönetim Makamı Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Ulusal Otoritesi ise T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’dır. Program alanı Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illerini Bulgaristan’da ise Hasköy, Yambol ve Burgaz idari bölgelerini kapsamaktadır.

Program Alanı

2021-2027 Dönemi

Yeni dönem bütçesi 34.5 milyon Avro olan programın öncelik alanları;

Daha yeşil ve düşük karbon tüketen bir Avrupa

  • Enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ve sera gazlarının azaltımı
  • Döngüsel ve kaynak verimliliğine dayalı bir ekonomiye geçişin teşvik edilmesi Vatandaşlara daha yakın bir Avrupa
  • Şehir alanları dışında bütüncül ve kapsayıcı, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan bölgesel kalkınmanın sağlanması ve kültür, doğal miras, sürdürülebilir turizm ve güvenliğin geliştirilmesi
  • Daha güvenli ve emniyetli bir Avrupa
  • Göç yönetiminin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 Dönemi Bölgesel Stratejisi Kapsamında Birinci Proje Ön Teklif (Verme) Çağrısı 22 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştır.

Program Alanında yer alan ve Program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan Başvuru Kılavuzunda belirlenen kurallara uymak şartıyla 24 Temmuz 2023 tarihine kadar proje ön teklif başvurusunda bulunabileceklerdir.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

Program hakkında daha detaylı bilgi edinmek için program internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Programla ilgili son gelişmeler için Sınır Ötesi İşbirliği Programları internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.