AB ÇEVRE VE İKLİM EYLEMİ PROGRAMI

Programın genel amacı, çevre kalitesini ve biyolojik çeşitliliği koruyarak temiz, düşük karbonlu, iklime dayanıklı bir ekonomiye geçişe katkıda bulunmaktadır. 2021-2027 mali döneminde bütçesini 5,4 milyar avro olarak belirlenmiştir. Avrupa Birliği’nde 25 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan Program, çevre ve iklim eylemine özel tek programdır.

Ülkemizin Programa Katılımı

Programa katılım niyet mektubumuz iletilmiş, Komisyonla müzakere toplantıları henüz başlamamıştır.

Programın Özel Amaçları Nelerdir?

Birlik politikaları ve mevzuatının amaçlarına ulaşmak amacıyla, temiz enerjiye geçiş dâhil olmak üzere, çevre ve iklim eylemleri ile ilgili yenilikçi teknikleri ve yaklaşımları geliştirmek, denemek ve teşvik etmek; doğa ve biyolojik çeşitlilik konusundaki iyi uygulamalara katkıda bulunmak

Kamu ve özel sektör kapasitesini geliştirme ve sivil toplumu içerme yoluyla yönetişimi geliştirmek dâhil olmak üzere, Birlik mevzuatı ve politikalarını geliştirme, uygulama, izleme ve icra etme

Birlik mevzuatının ve politikasının uygulanması için sonuçları çoğaltarak, ilgili hedefleri diğer politikalara ve kamu ve özel sektör uygulamalarına entegre ederek, yatırımları harekete geçirerek ve finansmana erişimi geliştirerek, büyük çapta başarılı teknik ve politika ile ilgili çözümlerin dağıtımını hızlandırmak.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?

AB Çevre ve İklim Eylemi Programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

Programa ilişkin çağrılar Fonlar ve İhaleler Portalında yer almaktadır.

Sosyal Medya Hesaplarını Takip Edin!