logo

Sınır Ötesi İşbirliği Programları

SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

Sınır Ötesi İşbirliği Programları, AB ülkelerinin ortak sınır bölgelerinde, AB üyesi ülkelerle sınırları bulunan üçüncü ülkelerin sınır bölgeleri arasında ve Birliğin kendi içindeki bölgeleri arasında dengeli bir kalkınma için işbirliğini öngörmektedir. AB Bölgesel Politikası yanı sıra Avrupa Komşuluk Politikasının da araçlarından biri olan Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının amacı, sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik işbirliğini desteklemektir. Sınır Ötesi İşbirliği altında ülkemiz, Interreg Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı ile ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına katılmaktadır. Bu iki programa ilaveten ülkemiz 2021-2027 döneminde ilk kez Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programından da istifade etmektedir. Başkanlığımız ülkemizin katıldığı Sınır Ötesi İşbirliği Programlarının Ulusal Otoritesidir.

Sınır Ötesi İşbirliği Programları internet sayfasına erişmek için tıklayınız.