logo

FINANCIAL COOPERATION PUBLICATIONS

IPA Book

Avrupa Birliği Hibe Programları: 100 Soru Cevap

Avrupa Birliği Ekonomik Entegrasyonu ve AB Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler

Avrupa Birliği ve Üyelik Sürecimiz Temel Bilgiler Kitabı

Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS)

Sivil Toplum Destek Programı – Sivil Toplumun Parmak İzleri

AB Tarafından Finanse Edilen Projelerdeki İhale İşlemleri El Kitabı

Türkiye’de Etkin Bir Şehir Eşleştirme Yöntemi İçin Yol Haritası

AB Müktesebatı ve Yerel Yönetimlerimizin Uyumu: Bir Analiz Çalışması

Türkiye’de Şehir Eşleştirme

TEKNİK YARDIM PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEMATİK RAPORLAR

Theme 1 – Agriculture

Theme 2 – Energy

Theme 3 – EU-Turkey Dialogue

Theme 4 – Civil Society

Theme 5 – Fundamental Rights

Theme 6 – Border Surveillance

Theme 7  – Removal Centers

Theme 8 – Judiciary System

Theme 9 – Penitentiary System