Pencere 1:
Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi

2021-2027 dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA III) “IPA III’ün genel ve özel hedeflerinin AB’nin genişleme politikasını tüm yönleriyle kavradığı dikkate alındığında, hukukun üstünlüğü, yargı, temel haklar ve demokrasi alanındaki reformlar ile uygun bir göç yönetiminin temininin aynı zamanda genişleme süreci bakımından da kilit önceliğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Hukuk kurallarının uygulanması ile hukuki ve cezai konularda adli işbirliğinin geliştirilmesi, kolluk kuvvetleri arasında işbirliği ile organize suçlarla, siber suçlarla, terör suçlarıyla, şiddete varan aşırıcılıkla ve nihayet toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelenin güçlendirilmesi suretiyle güçlü bir güvenlik ortamının sağlanması, temel hakların korunmasında hayati önem taşır. Bu farkındalıkla, AB tarafından sağlanan yardımın odağında da, mevzuatın ilgili uluslararası sözleşmelerle uyumlu olarak geliştirilmesi, ilgili kurumların ve kapasitelerinin güçlendirilmesi ve IPA III yararlanıcılarının, istikrarlı ve somut sonuçlar elde etmek amacıyla, operasyonel işbirliğini hızlandırmak için teşvik edilmeye devam edilmesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, demokratik toplumların güçlendirilmesindeki kritik unsurlardan biri de sivil toplumdur. Bu nedenle bir yandan güçlü ve canlı bir sivil toplum için elverişli ortam oluşturulmasını bir yandan da sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini desteklemektedir. Bu pencere altında önerilecek aksiyonlar cinsel şiddet ve toplumsal cinsiyete her türlü şiddetle mücadeleye, cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye ve kız çocuklarıyla kadınların güçlendirilmesine özel önem vermeli, cinsiyet eşitliğinin değerlendirildiği, ele alındığı ve yaygınlaştırıldığı bir zeminde tasarlanmalıdır.

“Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi” konulu birinci pencere altındaki Tematik Öncelikler (TÖ) şunlardır:

Yargı

Yolsuzlukla mücadele

Örgütlü suçla mücadele/güvenlik

Göç ve sınır yönetimi

Temel haklar

Demokrasi

Sivil Toplum

THEMATIC PRIORITIES
• Good governance
• Administrative capacity and acquis alignment
• Good neighborly relations and reconciliation
• Strategic communication, monitoring, evaluation, and communication activities

2

THEMATIC PRIORITIES
• Environment and climate change
• Transport, digital economy and society, and energy

3

THEMATIC PRIORITIES
• Education, employment, social protection and inclusion policies, and health
• Private sector development, trade, research, and innovation
• Agriculture and rural development
• Fisheries

4